BAĞINTILILIK KURAMI

(Os- İzâfiyet na- zariyesi, Fr- Théorie de relativité) Alman fizik bilgini Einstein’ın zaman-mekân-madde’nin bağımlılığını tanıtlayan kuramı… Alman fizik bilgini Einstein (187»-1955), özel ve genel bağıntılılık kuramlarıyle felsefe alanında çok önemli sonuçlar doğuran fizik gerçekleri ta- nnıtlamıştır- Einstein’ın pratikle doğruladığı gibi “evren, zaman-mekân-madde bağımlılığından ibarettir”- Bu demektir ki evren özdeksel yapıdadır ve bu özdeksel koparılamaz bir biçimde zaman ve mekân’ı da kapsamaktadır. Zamansız mekân ve mekansız zaman düşünülemeyeceği gibi zaman-mekân’sız madde ve madde’siz zaman-mekân da düşünülemez. Bk• Genel Bağıntılılık Kuramı, Özel Bağıntı-lılık Kuramı-

Yorum yazın