AYDINLANMA FELSEFESİ

(Os. Tenevvür felsefesi, Fr- Philosophie des. lumières) On sekizinci yüzyıl felsefesi… Klâsik felsefe tarihlerinde XVIII. yüzyıl felsefesine aydınlanma felsefesi adı verilir. İ-Ö- V- yüzyılda da bir antik aydınlanma ya da Grek aydınlanması gerçekleşmiştir. Her ikisinin de Alman düşünürü Immanuel Kant’ın tanımıyla aydınlanma (Al- Aufklaerung) adıyla anılması benzer ıralar taşımalarındandır. Her iki aydınlanmada da inakçılığa karşı çıkılmış ve insan usu bilgi ölçüsü olarak değerlendirilmiştir- Her ikisinde de spekülâsyonlara sırt çevrilmiş, insan ve kültür sorunlarına eğilinmistir- Her ikisinde toplumun düzenlenmesi amaçlanmış ve bilginin halka yayılmasına çalışılmıştır- Grek aydınlanmacılan bilgicilerdi. On sekizinci yüzyıl aydınlanmasıysa İngiliz düşünürü Locke’la başlar- Hume, Condillac ve Fransız özdekçileri bu aydınlanmanın önemli temsilcileridir- Daha sonra Kant ve ünlü Alman düşüncecileri (Fichte, Schelling, Hegel) bu aydınlanmanın geliştiricisi olmuşlardır. Gerçek aydınlanma felsefesi’yse XIX- yüzyılda Alman düşünürleri Karl Marx ve Friedrich Engels’ le gerçekleşmiştir. Bk• Bilgicilik.

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın