Videofon Nedir

Videofon Nedir
videofon, videolu telefon olarak da bilinir, telefon hatları üzerinden aynı anda hem ses hem de video sinyallerini gönderen ve alan aygıt. Böyle bir aygıtta telefonun yanı sıra bir televizyon resim tüpü, bir kamera tüpü, bir hoparlör, mikrofonlu bir denetim birimi ve yardımcı devreler bulunur. Televizyonun telefona eklenmesi düşüncesi televizyonun daha ilk günlerinde gündeme geldi. İlk televizyonlu telefon uygulamasını 1936’da Alman Posta İdaresi başlattı. Eşeksenel (koaksiyal) kablolar aracılığıyla Berlin, Leipzig, Nürnberg ve Hamburg arasında sınırlı olarak sağlanan bu hizmet 1940’a değin sürdürüldü. American Telephone & Telegraph Company 1950’lerin sonlarında modern bir videolu telefon sistemi geliştirdi ve bu sistemi deneme niteliğinde olmak üzere Chicago, New York ve Washington arasında hizmete soktu (1964). “Picturephone” (resimli telefon) olarak adlandırılan bu uygulama, 1970’lerin başlann-da, yukarıda anılan üç kentteki telefon abonelerinin hizmetine sunuldu. Benzer bir sistem Japonya’da daha yaygın olarak uygulamaya kondu.

Videofonun fazla yaygınlaşamamasmın temel nedeni maliyetin çok yüksek oluşudur. Video sinyallerinin iletimi için en azından 1 megahertzlik bir bant genişliği gereklidir; bu da 300 şehirlerarası telefon kanalına bedeldir. Gerekli bant genişliğinin azaltılması ve gelişkin optik lifli telefon kablolarının (bak. elyaf optiği) kullanıma girmesiyle videofon uygulamasının yaygınlaşabileceği düşünülmektedir.

Yorum yazın