Video Kayıt Sistemleri Nedir

Video Kayıt Sistemleri Nedir
video kayıt sistemleri, görüntü ve ses bilgilerini içeren sinyallerin magnetik banda kaydedilerek sonradan okunmasını olanaklı kılan aygıtlar. Bu aygıtlarda magnetik banda kayıt başlıca iki yöntemle gerçekleştirilir: Enine kayıt yöntemi ve sarmal kayıt yöntemi.

Enine kayıt yöntemi dörtlü kayıt yöntemi olarak da adlandırılır. Bu yöntemde 5 cm enindeki bandın akış doğrultusuna dik bir eksen çevresinde dönen dört yazıcı-okuyucu video kafasından yararlanılır. Bu yöntem, bant ile kafalar arasında, yüksek resim niteliği için gerekli olan dakikada 38 m’lik hızın sağlanmasını olanaklı kılar. Televizyon yayıncılığı açısından gerekli olan ses ve denetim sinyalleri ile başka sinyaller de banda boylamasına kaydedilir.

Evlerde ya da amatörlerce kullanılmak üzere tasarımlanan aygıtlarda yararlanılan sarmal kayıt yönteminde magnetik bandın eni 12,7 ya da 19,05 cm’dir. Bant, kafaların bağlı bulunduğu döner bir tamburun çevresinden sarmal olarak geçer. Bu aygıtların bir bölümü kayıt yapamaz, bunlar, yalnızca önceden kaydedilmiş bantların izlenmesinde kullanılır. Anten aracılığıyla alınan televizyon programlarını kaydeden aygıtların yanı sıra yalnızca kameradan gelen sinyalleri kaydedebilen aygıtlar da vardır.

Magnetik bandın plastik ya da hafif metalden bir kutu içine yerleştirilmiş olduğu videokasetleri kullanan video kayıt aygıtlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 1960’larda sonuç verdi; kullanışlı ve ucuz ilk videokaset kayıt aygıtı Sony Corporation tarafından 1969’da piyasaya sürüldü. 1970’ lerde Sony’nin geliştirdiği Betamax ve Matsushita Company tarafından geliştirilen VHS kayıt biçimleri, videokaset kayıt aygıtları fiyatlarının milyonlarca aile tarafından satın alınabilecek düzeye inmesini sağladı. VHS ve Betamax sistemlerinde kullanılan bandın eni 13 mm’dir, ama bu sistemler birbiriyle uyumlu değildir; bir başka deyişle bir sistemle kaydedilmiş bir kaset öteki sistemde izlenemez. 1985 başlarında 8 mm eninde bant kullanan üçüncü bir sistem ortaya çıkmıştır.

Videokaset kayıt aygıtlarında görüntü ve ses sinyallerini kaydetmek (ya da okumak) üzere sayıları iki ile yedi arasında değişebilen kafa bulunur. Kameraya bağlanmış bir kayıt aygıtı aracılığıyla renkli ev çekimleri yapmak olanaklıdır. Hafif ve taşınabilir kameralar açık hava çekimlerine özellikle uygundur, bunların bir bölümü 8 mm’lik bant kullanır. Ayrıca bak. magnetik kayıt.

Yorum yazın