Reosta Nedir – Nerelerde Kullanılır

Reosta Nedir – Nerelerde Kullanılır

Belirli şiddette ya da şiddeti belli bir değerin altında bir akım elde etmek için bir elektrik devresine eklenen ve direnci ayarlayabilen aygıt. Reostanın direnci ayarlaması, sabit gerilim altında beslenen bir devredeki akım şiddetinin, devrenin toplam gerilimiyle ters orantılı olmasından yararlanılarak gerçekleştirilir. Reosta, aynı zamanda, devre içinde bu reostayla seri bağlanan bir alıcının uçlarındaki gerilimin ayarlanmasını da sağlar.


DEĞİŞİK REOSTA TÜRLERİ

AKKOR LAMBA REOSTALARI, paralel olarak bir araya getirilmiş karbon telli lambalardan oluşur. Bu tür reostalar çok yer kaplamalarına karşın oldukça zayıf güçler için, indüktans ve sığa göstermediklerinden bazen kullanılırlar.
METAL REOSTALAR, dirençlerden, yani dirençü tellerden meydana gelen öğelerden oluşur. Bu reostalar bir elektrik devresinin içine söz konusu öğelerin az ya da çok sayıda konmasını sağlarlar. Bu dirençleri gerçekleştirmek için, almangümüşü ya da nikelin (elektrikli makineleri uyarma reostaları), ferronikel ya da nikel-krom (yüksek direnç reostaları), saç levhalar biçiminde demir (güçlü motorlar için ilk hareket reostaları) kullanılır. Düzenekler oldukça çeşitlidir; düşük şiddetler için düğmeli reosta, sürgülü reostadan yararlanılır (bunların dairesel küçük modelleri radyo alıcılarında kullanılır); büyük bir sıcaklık yükselmesine yol açan ve güçlü bir soğutma gerektiren yüksek şiddetler için, su içine daldırılmış reostalardan yararlanılır.
SIVI REOSTALAR, içine, birbirine uzaklıkları ve suya gömülen kesimleri değiştirilebilen elektrotların batırıldığı iletken bir çözeltiden (sodyum bikarbonat ya da sodyum klorür) oluşurlar. Güçlü makinelerin şarj etmesinde kullanılan şarj reostaları, su içine daldırılmış saç elektrotlardan oluşurlar.

SIVI-BUHARLI REOSTALAR, iletken bir sıvıyla (alkalik elektrolit), genellikle çok daha az iletken cilan buharı arasındaki direnç farkın uygulamaya koyarlar. Bu durumda söz konusu reostalar, sıvı tümüyle buharlaşırsa büyük bir direnç, karşıt durumdaysa çok zayıf bir direnç gösterirler. Bunlar genellikle asenkron motorların ilk hareket reostaları olarak kullanılırlar; ilk hareket anında sıvı buharlaşır ve soğurulan akımın şiddeti hızla sınırlanmış olur; buhar, daha sonra, motorun normal çalışması için zayıf dirençli bir reosta oluşturarak sıvı hale gelir.

ELEKTRONİKTE KULLANILAN REOSTALAR, ya yalıtkan bir destek üstüne sarılmış bir telden, ya da yalıtkan bir dayanağın üstünde toplanmış iletken bir levhadan oluşur.

Sürgülü bir reosta, toplam direncin ancak bir kısmının kullanılmasını sağlar.

Yorum yazın