Reografi Nedir

Reografi Nedir

Bir elektrik alanına yerleştirilmiş bir cismin içindeki eşpotansiyelleri kaydetme tekniği.

Her elektrik yükü uzayın her noktasında bir elektrik alani yaratır. Bu alan, alan çizgilerinin çizilmesiyle somutlaştırılabilir (bu çizgiler, elektrik alan vektörünün bir noktada teğet olduğu çizgilerdir ve bu alan bu noktada tanımlanabilir). Söz konusu çizgiler, aynı potansiyelli noktaları birleştiren eğrilere (eşpotansiyeller) diktirler. Reografik kap, elektrostatik alanların deneysel incelenmesinde kullanılır; bu kap içinde zayıf dirençli metal elektrotların yer aldığı çok büyük dirençli bir elektrolitten (su da olabilir) oluşur. Sıvının düzeyi elektrotları geçmez; bu metal parçalar üstünde de potansiyel sabit kalır. Aralarında bir akım dolanır: Akım çizgileri aynı elektrotların boşlukta meydana getirdikleri alan çizgileriyle karışırlar. Bir sonda yardımıyla sıvı içindeki potansiyellerin dağılımı saptanır. Sistemin bozulmasını önlemek için sıfır yöntemi kullanılır. Ölçülerin daha verimli olması için çoğu kez frekansı 1 000 hertz olan alternatif akım kullanılır. Doğru akımda geçerli olan sonuçlar, bazı önlemlerle, bu akım türü için de uygulanmaktadır.

Elektrobtik kap bulunmadığında, iletken ortam olarak grafitli bir kâğıt kullanılır. Yöntemin ilkesi aynıdır. Elektrotlar kâğıt üstüne gümüş cila sürülerek boyanmıştır; metal bloklar bu elektrotlarla devre arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Eşpotansiyellerin saptanmasını sağlayan sonda bir galvanometreye (G) bağlıdır (Bkz. Çiz.). Kâğıt üstünde, iki elektrot dikdörtgen biçiminde gösterilmiştir; kesikli çizgiler, elde edilen eşpotansiyelleri belirtir. Ölçü devresinin dirençleri R, R’, Rp ve S ile gösterilmiştir; K, elektrik akımı anahtarı, P ise bir pildir. Belirli R ve R’ değerleri için, sondanın saptadığı ve galvanometre
den akım geçmemesini sağlayacak bi: eşpotansiyel vardır. Bazı aygıtlar alaı çizgilerinin ya da eşpotansiyelleriı otomatik çizimini sağlarlar: sözgelimi elektronik optikte elektrostatik iner çeklerin oluşturduğu alanın incelen mesi bu yöntemle yapılır.

Yorum yazın