Osilatör Nedir

Osilatör Nedir – Osilatör Çeşitleri Hakkında Bilgiler
Elektrik titreşimleri, bir başka deyişle devirli alternatif akımlar üretmeye yarayan aygıt.

Osilatör Nedir
Osilatör genellikle radyoelektrik vericilerde kullanılır; ayrıca bu aygıttan süperheterodin türden alıcılarda, bazı ölçü aletlerinde ve televizyon alıcılarında yararlanılır. Yaygın olarak kullanılan osilatör, L özindüklemeli bir bobin ile G sığalı bir kordansatörden oluşan bir akort devresi içerir. Kordansatörün doldurulması sırasında bobinde bir boşalma olur; bobin de özindükleme nedeniyle kondansatörün karşıt yönde yeniden dolmasını sağlar. Bu boşalma ve dolma olayları sürekli yinelenir; enerji yitimleri, daha çok da R ohm direnci yüzünden ısı biçiminde beliren yitimler az olduğunda olay böyle gelişir. Bu sonuca ulaşmak için R2, — ’den küçük olmalıdır.
Bir dış enerji desteği olmadığında titreşimlerin genliği, devrenin sönümüne göre, az ya da çok hızlı olarak azalır ve titreşimlerin giderek yitip gittiği görülür.

Eskiden kullanılan telgraf vericilerindeki kıvılcımlı osilatörlerde, ayrıca vurmayla uyarmalı osilatörlerde de sönümlü dalgaların oluşması sağlanır.
Bu tür osilatörler, denge durumları bozulduktan sonra, genlikleri giderek azalan az ya da çok sayıda titreşimlerle yeniden denge durumuna gelen sarkaçlara benzerler. Söz konusu genlik sabit tutulmak istendiğinde, her devirde, yitimleri dengelemek amacıyla denk düşen enerji miktarının verilmesi gerekir. Bu da elektron lambalı ya da transistörlü osilatörlerden yararlanılarak gerçekleştirilir.

Sinüzoidal alternatif akımlar elde etmede kullanılan osilatörlerin yanı sıra testere dişi biçiminde, vb. akımlar veren osilatörler de vardır.

Yorum yazın