Mikrofon Nedir – Mikrofon Nasıl Çalışır

Mikrofon Nedir – Mikrofon Nasıl Çalışır

Mikrofon, elektrik akımının etkisiyle sesi uzaktaki alıcıya ulaştıran bir araçtır. Bir arkadaşınızla telefon konuşması yaparken, bir mikrofon kullanırsınız. Mikrofon, sesi elektriğe dönüştüren bir araçtır.
Ses havada dalgalar şeklinde yayılır. Katılar ve sıvılarda da ses yayılabilir. Ses çıkaran her şey, havada titreşimler oluşturur. Havadaki küçük tanecikler, moleküller, ileri geri hareket ederek titreşirler. Ses dalgaları, çıktıkları kaynaktan, ses enerjisi taşıyarak yayılırlar. Bu dalgalar kulağa gelince, kulak zarını titreştirirler. Kulak zarının bu titreşimleri beyne elektrik işaretleri şeklinde ulaşır ve böylece sesleri duyarız.
Hava, iyi bir ses iletici değildir. İnsan ne kadar hızlı bağırırsa bağırsın ses en fazla 100 m. uzaktan duyulabilir. Fakat telefona aracılığıyla, yüzlerce kilometre uzaktaki birisiyle konuşmak mümkündür.
Telefon mikrofonunda ince bir metal zar vardır. Bu zar kulak zarı gibi çalışır. Ses dalgalan çarpınca, titreşir. Bu titreşim, zarın arkasında bulunan kömür taneciklerinin basıncının değişmesine yol açar.
Karbon (kömür) iyi bir elektrik ileticidir. Fakat karbon dağınık tanecikler şeklinde olursa, elektriği iyi iletmez. Ancak etkiyle, taneciklere olan basınç arttırılırsa, kömür tanecikleri sıkışırlar ve elektriği daha iyi iletirler.
Telefonda, bir pil veya jeneratörden gelen elektrik akımı, karbon taneciklerinden geçer. Telefona konuşulunca, ses dalgaları, metal zarı titreştirir. Bu titreşimler, karbon taneciklerinin direncini değiştirir. Bunun sonucunda da elektrik akımının değeri değişir ve elektrik sinyalleri şeklini alır. Bu sinyaller kuvvetlendirilir. Demek ki, bir karbonlu mikrofon, ses titreşimlerinden doğan elektrik sinyallerini kuvvetlendiren bir mikrofondur.
İki ana tip mikrofon vardır. Bunlar aktif ve pasif tiplerdir. Telefon mikrofonundaki gibi aktif tiplerde elektrik akımı bir güç kaynağından gelir. Pasif mikrofonda, bir güç kaynağı gerekmez. Bunlarda elektrik akımı, ses dalgalarındaki enerjiden elde edilir. Fakat bu akım çok zayıftır. Bu nedenle bu akımı, taşınmadan önce elektronik yükselticilerde kuvvetlendirmek gerekir.
Pasif mikrofonların bir tipi, kristalli mikrofondur. Kuvars gibi kristallere ses dalgaları gibi bir etki gelince, elektrik gerilimi doğar. Radyo verici istasyonlarında kullanılan şeritli mikrofon da pasif tip mikrofonlardandır.

Yorum yazın