Mikrofon Nedir

Mikrofon Nedir

Mikrofon NedirSes dalgalarından hareketle, elektrik sinyallerinin elde edilmesini sağlayan aygıt.

Mikrofon genellikle, üstüne, ses dalgasından kaynaklanan değişken bir basıncın etki ettiği bir zar içerir. Gerçekten de, bir ses bir ortamda yayıldığında, bu ortamı oluşturan moleküller, denge durumlarının iki yanında salınırlar (ses ne kadar şiddetliyse, bunların yer değiştirme genliği o kadar büyük olur) ve moleküller zara çarpar. Bu nedenle, zar, bir basmç etkisinde kalır. Bu basınç, ya kesinlikle yer değiştirmeyen bir sisteme bir kuvvet uygulamak için ya da eylemsizliği az olan bir düzeneği harekete geçirmek için kullanılır.

 

MİKROFON ÇEŞİTLERİ

Ses dalgasının ürettiği kuvvet, hem yakalanacak sese bağlı olan ritme göre akım şiddetini değiştirme (kömürlü mikrofon, elektrostatik mikrofon), hem de elektriksel bir gerilim üretme olanağı sağlar (piyezoelektrik mikrofon, elektromagnetik mikrofon, elektrodinamik mikrofon).

KÖMÜRLÜ MİKROFON
En eski mikrofon olan kömürlü mikrofon 1877’ye doğru Edison tarafmdan tasarlanmıştır. Daha geliştirilmiş bir biçimde günümüzde de kullanılmaktadır. Toz halde ya da taneli kömür, sabit bir taban ve hareketli bir zar arasına yerleştirilir. Bu bütün, değeri zara uygulanan basınçla değişen bir direnç oluşturur. Mikrofonu doğru akımlı bir üreteç beslerse, akım şiddeti bu basınçla, yani ses sinyaliyle değişir.
PİYEZOELEKTRİK MİKROFON
Bu tür bir mikrofon genellikle metal elektrotlar arasına yerleştirilmiş iki piyezoelektrik levhadan (sözgelimi, Sei-gnette tuzu) oluşmuş bir ya da birden çok öğe içerir (Çiz.l). Ses titreşimlerinin ürettiği basınç ince billur tabakalarında biçim bozulmasına ve bu biçim bozulmasının genliğiyle orantılı bir gerilimin ortaya çıkmasına yoiaçar. Hafif, fazla yer kaplamayan, dayanıklı ve ucuz olan bu mikrofonların doğrudan doğruya bir aygıta ve rezonans kutusu olan bir müzik aletine takılma ya da konuşan bir kişinin gırtlağına uygulanma gibi kullanımları da vardır.
ELEKTROSTATİK MİKROFON
Böyle bir mikrofonda ses dalgası, bir direnç ve bir üreteç içeren bir devrede bulunan kondansatörde sığa değişimine yol açar (Çiz. 2). Devredeki akımın şiddeti, doğrudan doğruya sığa değişimlerine bağlıdır. Duyarlı ve pahalı olan bu mikrofonlar sesölçümleri için ve seslendirme stüdyolarında kullanılırlar.

ELEKTRODİNAMİK MİKROFON
Bu tür bir mikrofon, şerit biçiminde bir iletken ya da ses dalgalarının etkisiyle yer değiştirebilen bir bobin içerir. Yer değiştirme hareketi sabit bir magnetik alanda oluştuğundan,söz konusu hareketli öğede bir elektromotor kuvveti doğar. Bu da, ses dalgalarına denk gelen elektrik sinyalini gösterir. Hareketli bobinli aygıtlar yönsüz (çok-doğrultulu), şeritli aygıtlarsa yönlüdürler (bir ya da iki doğrultulu). Seslendirme söz konusu olduğunda,sözgelimi, bir konuşmayı,bir konseri yayınlamada kullanılırlar.

Özel alanlarda kullanılan başka mikrofon çeşitleri de vardır: Bunlar arasında çevresindeki magnetik devrenin sarımlarında değişken akımlar oluşturmak amacıyla magnetik direnç değişimlerinden yararlanan elektromagnetik mikrofon ve kimi cisimlerin magnetik daralma özelliklerinden yararlanan magnetik daralmalı mikrofon sayılabilir.

Yorum yazın