Maskeli lamba

Maskeli lamba, renkli televizyon alıcılarında kullanılan üç renkli katot lambası.

— ansİkl. Elektron. Bir maskeli lamba’mn maskesi, 0,25 mm çapında çok sayıda delik <63 sm çapındaki bir lambada yaklaşık olarak 400 000 delik) açılmış, 0,1 mm kalınlığında madenî bir levhadır. Üç temel rengin lüminoforlarının çapı 0,5 mm kadardır ve ekran üzerinde, bir eşkenar üçgenin tepelerine gelecek şekilde üçlü gruplar halinde yerleştirilirler. Ekrandan 10 veya 15 mm uzaklıktaki maskenin konumu, her elektron tabancası yalnız kendisine tekabül eden rengin lüminoforlarını «görecek» şekilde ayarlanır. Her elektron tabancası için, maske, üçlü grubun diğer iki noktasını gölgeler: ne yassı, ne de küresel olan bir ekran için, gerçekleştirilmesinde de güçlükler doğurur. Maskenin yapımında aranan hassisiyet ve lüminoforların yerleştirilmesi, maskeli lambaların yapımını çok güçleştirir. İlerleyen araştırmalar, yakında maskeli lambaların yerini kromatronlarm alacağını göstermiştir.

Yorum yazın