Lehim Nedir – Lehim Nasıl Yapılır

Lehim Nedir – Lehim Nasıl Yapılır
Bir radyo veya televizyonda birçok elektrik telleri ve çeşitli aygıtlar vardır. Bunlar birbirine, çok kere, lehimleme denilen bir işlemle birleştirilmiştir. Metal cisimler, lehim denilen bir maddeyle birbirine eklenebilirler. Bu madde, çeşitli metallerin bir alaşımı veya bileşiğidir. En çok kullanılan lehim, kalay ve kurşun alaşımıdır.
İki teli lehimlemek için, birleşecekleri yerler ısıtılır. Bu işlem, buralara havya denilen demirin ucunu ısıtıp dokundurarak yapılır. Aynı zamanda bir miktar lehim de havyanın ucuna eritilerek alınır. Lehim, sıcak havyayla ergiyip sıvı şeklini alır. Sonra lehim, havya iki telin uçları arasında sürtülünce, her iki telin ucuna da yapışır ve soğuyunca katılaşır. Böylece sertleşen lehim, iki teli birbirine birleştirmiş olur.
İyi lehimlenebilmesi için, metal yüzeylerin temizlenmesi gerekir. Bu iş, yüzeylere temizleyici sıvı bir maddeyi sürerek yapılır. Bu sıvı, lehimin ek yerinde kolay akmasını da sağlar. Bu iş için kullanılan maddelerden biri reçinedir. Kalayla karışık ince uzun çubuk şeklinde ve sarılmış bir durumda satılır. Reçineli bir lehim maddesi, bakır ve pirinç metallerini lehimlemekte kullanılır. Diğer bir temizleyici sıvı, tuzruhu denilen hidroklorik asittir ve demir veya çelik metalleri lehimlemekte kullanılır

Yorum yazın