Lazerler ve Uygulamaları

Lazerler ve Uygulamaları
Lazer ışını mikrodalga özelliklerine sahip bir ışındır. Belirli bir yayınım frekansına sahiptir. Bu frekans, oluşma şekline göre, görünene ışık bölgesi olan 43.104 GHZ (0,7 μm) ile 75 .104 GHz (0,4 μm) arasında değişebilir. Lazer ışını haberleşmede, tıp ve teknik alanlarda değişik amaçlar için yararlanılır. Lazer ilk defa 1960 yılında Amerikalı fizikçi Maiman tarafından gerçekleştirilmiştir.
Lazer ışının oluşumu prensibi kuantum teorisiyle açıklanmıştır. Elektormağnetik enerji gaz atomlarının uyarılmaları sonucu, elektronların yörünge değiştirmeleri ile ortaya çıkar. Lazer ışınımı için gerekli enerji, bir lazer pompası ile gerçekleştirilebilir. Işımayı görevi için lazer ortamına çoğunlukla yabancı maddeler ilave edilir. Uyumlu olmayan görünen ışık, maddelerin yüksek sıcaklara ısıtılmaları neticesinde ortaya çıkar. Lazer çok basit olarak, ışığın uyarılarak kuvvetlendirilmesi şeklinde ifade edebiliriz.

Yorum yazın