KABLOLU TV SİSTEMLERİ

KABLOLU TV SİSTEMLERİ

Kablo üzerinden,Radyo ve TV yayınlarının dağıtılması ihtiyacı, büyük binalara yerleşmiş çok sayıda aileye, ortak anten sistemi kurulmasıyla başlamıştır. 20- 30 daireli bir binada, her daire için çatıya bir anten konulması ve bunların kablo çekilmesi, pratikte hem zor hem de gayri ekonomik bir yöntemdir. Otellerde, hastanelerde ve diğer büyük binalarda, tek bir antenden onlarca hatta yüzlerce TV alıcısının sinyal alabilmesi için kurulan tesisatlar, ortak anten tesisatları (OAT)(MATV Master Antenna Television) diye bilinmektedir.

Kablo TV esas olarak yayılma alanı kablo olan bir iletişim sistemidir. Bu sistem temelde, işaretin kablolar tarafından taşınması veya dağıtılması ve belirli noktalarda kuvvetlendiricilerle zayıflamış sinyal seviyesinin tekrar gereken seviyeye çıkartılması şeklinde açılanabilir

Kablo TV Amerika’da .1950 yılından itibaren Avrupa ‘da ise yaygın olarak 1960’lı yıllarda yayılmaya başladı. Geniş bölgeler arasında dağıtım ,esas olarak kablonun yapısına bağlı idi. 1960’lı yılların sonunda %91 olarak polystyrene kablolar imal edildi. Ancak bu kablolar yeterli fiziksel direnç gösteremediklerinden bir çok problem oluşturdular. Ardından 1975 yılında gaz enjekte edilmiş FOAM’un dielektrik olarak kullanıldığı polyetilen korumalı koaksiyel kablo gündeme geldi. Böylelikle kablonun band genişliği de 1000 mhz’e, buna bağlı olarak televizyon kanal taşıyabilme kapasitesi 150 kanala kadar ulaştı.

Bugün kablo TV yayıncılığı işlev ve programlarına göre şu türlere ayrılır.

1. Normal Kanallar: Mevcut yer vericileri ya da uydu yayını ile açık olarak gönderilen, yerel, bölgesel ve ulusal kanalların, TV da izlenmesinin tek bir kablodan yapılması için kablo şebekesine alınmasıyla ortaya çıkan ve kodsuz açık yayın kanallarıdır. Bu kanallara üyelik çok düşük aidatlar ile olmakta ve ek bir donanım gerektirmeden, standart TV alıcılarının alabileceği teknikte yayın yapılan kanallardır.
2. Paralı Kanallar: Ulusal ya da bölgesel düzeyde, kodlu, şifreli yayın yapan kanallardır. Kablo TV şebekesine de verilen bu kanalların alınması için aboneler özel donanılar(decoder, Set Top Box) kullanılmakta, abonelik için ve özel donanım için ücret ödemektedirler.

Bu kanallara abonelik iki ayrı türde olmaktadır:
-Aylık ya da Yıllık Abonelik : Aylık, yıllık abonelik,kanal başına ya da belirli bir kanal grubuna abone olunmasıdır. Kanal başına ücret ödendiği için her kanalın ücreti ayrı düzeyde olabilmektedir.
-İzlenme Başına Ödemeli Kanallar:Aboneler,kablo TV şebekesindeki kanallardan birinde ya da birkaçında abone olup,sadece izlediği program, film başına ödeme yaparlar. İzleme başına ödemeli kanallar, kodlu,şifreli yayınlandığı için,aboneler izlemek istedikleri programın şifresinin kendi decoderlerinde çözülmesi için yayın merkezine ödeme bilgisi göndermek zorundadırlar. Özel programlar, 1.vizyon filmler,spor karşılaşmaları,belgesellerin yayınlandığı bu kanallarda, ücret film başına 10-15 dolar olabilmektedir.

Kablo TV şebekelerinde yayınlanacak programların türleri abonelik şekline ve kablo TV alt yapısına göre de değişebilmektedir. Program içerikleri abone profiline göre ya da reyting ölçümlerine göre değişse de kablo TV şebekesinde aboneler,belirli bir ücret ödediklerinden, mümkün olduğu kadar az reklam izlemek isterler. Her an türde programların izlenmesi için yayın ağlarında bütün izleyicilere ulaşabilmek için yayıncılar yayın kuşaklarında farklı izleyici profillerine göre değişik program türleri koymaktadırlar.

KABLO TV ŞEBEKESİ MERKEZLERİ

Yerel ya da bölgesel kablo şebekelerinde yayınlanacak TV kanallarının, yayın merkezlerine ulaşımı, uydu üzerinden ya da Fiber kablolardan olmaktadır. Şehirler arası ve ülkeler arası kanal aktarımı ağırlıklı olarak uydu üzerinden olup, alt yapı maliyeti nedeniyle kablo ile iletimden çok daha ekonomik olmaktadır. Büyük şehirlerde, belirli yerel merkezler arasında kanalların iletimi Fiber Optik kablo ile yapılsa da maliyeti yüksek olmaktadır.

Kablo TV sistemlerinin başlıca merkezleri şunlardır:

1. Yayın merkezi ve ana dağıtım merkezi( Main Headend)
2. Ara dağıtım merkezleri (headends)
3. Abone dağılımı

1-Yayın merkezi: Kablo TV sistemlerinin, şebekelerinin, çoğunluğu sadece yayın şirketi olarak kurulur, yani programları kendileri üretmezler,mevcut Radyo-TV kanallarını, sahip oldukları kablo TV alt yapısı ile abonelerine ulaştırmakla yükümlüdür. Örneğin ; Türk Telekom’un Türkiye’deki kablo TV uygulamasında, ulusal ve yerel kanallar Türk Kablo TV şebekesinden kanal kiralamakta ve bu kanaldan yayınlarını yapması için görüntü ve ses sinyallerini, Türk Telekom’un kablo TV yayın merkezlerine (pek çok yerde ana dağıtım merkezlerine) göndermektedir. Yayın merkezleri, her şehirde,kasabada ayrı ayrı kurulmakta ve o yörede ki kablo TV hatlarında yayınlanacak olan TV kanallarını, uydulardan ya da radyo link aracılığı ile almaktadırlar. Alınan bu TV kanalların görüntü ve sesleri tek tek ayrı birer modülatör ile UHF,VHF ya da S bantlarındaki taşıyıcılarla AM(Amplitude Modulation) modüle edilerek kablo hatlarında iletilebilecek yapıya dönüştürülür.

Yerel TV kanalları yayın merkezi kablo TV şebekesinden ya da yerel yer vericisi yayınından da gelebilir. Bu iki kanaldan gelen sinyallerdeki taşıyıcılar atılarak, normal ses ve görüntü sinyalleri elde edilebilir.Daha sonra bu sinyaller, kablo TV şebekesinin hangi kanallarda dağıtılacak ise o frekanstaki taşıyıcıları ile tekrar modüle edilirler.

Yayın merkezlerinde, kablo şebekesinde isteğe bağlı olarak yayın listelerini ve yayınlanacak programlardan, kısa görüntüleri içeren tanıtım kanalları bulunabilir. Yayıncı kendisine ait bir frekanstan, kablo TV şebekesindeki programların listesini ya da yerel haberleri, anonsları,duyuruları, görsel ve işitsel olarak yapabilmek için karakter-grafik jeneratörü kullanabilir. Bu jeneratörün görüntü ve ses çıkışları, tüm diğer kanallar gibi belirlenen kanalda modüle edilerek, kablo şebekesine bindirilebilir. Yayın merkezinde, bazı kanalların isteğine bağlı olarak, yayınlanacak sinyallere teletext ve altyazı bilgileri de eklenebilir.

Modüle edilmiş farklı frekanslardaki tüm kanallar,tek bir RF sinyali haline getirilmesi için birleştiriciye(RF Combiner) uygulanırlar. Bileştirici çıkışında, tüm kanallar(40 ile 860 mhz arasındaki frekanslara sahip kanallar), tek bir kabloda toplanırlar. Birleştirici çıkışındaki en düşük frekanslı kanaldan,en yüksek frekanslı kanala kadar, hepsi aynı seviyede olmaktadır. Kanal birleştirici(RF Combiner) ana arterlere dağıtılmak üzere bir ya da birkaç ayrı yükseltece( ana dağıtım hatları yükselteçlerine ‘trunk amplifier’ uygulanır. Ana arterler, kalın kesitli, düşük kayıplı, yüksek frekans kabloları olup,uzun mesafelerde az kayıp verebilecek yapıya sahiptir. Yayın merkezi ve ana dağıtım merkezinden çıkan ana arter kabloları, ara dağıtım merkezlerine gelir. Bu hatlara ‘süper Trunk’1 hatları adı verilir.

Şekil-161 Kablo TV Şebekesi Merkezleri ve Elemanları

Ana dağıtım merkezindeki hat yükselteci, çok yüksek frekanslar içeren sinyaller, ara dağıtım merkezlerine gönderirken kabloda olacak kayıpların kompanzasyonu için kullanılır. Kablo ne kadar kaliteli olursa olsun,1000-1500 m de bir o uzunluğa kadar olan kayıpları gidermek için Hat yükselteçleri(Trank Amp.) konulur. Kablolardaki kayıp oranı ısı ile de değişebildiğinden, hat yükselteçleri, otomatik kazanç ve ısı kontrollüdür. Otomatik kazançlı hat yükselteçleri, hat üzerindeki kayıp oranını doğru ölçebilmek için, yayın merkezinde, belirli bir frekanstaki taşıyıcının üzerine, referans pilot sinyali bindirilir. Hattın ilerisinde bulunan Trunk AMP. bu referans pilot sinyalini taşıyıcıdan ayırıp seviyesini ölçer ve pilot sinyalindeki kayıp oranına göre, otomatik kazanç ayar voltajı üreterek, farklı frekanslardaki sinyallere ayrı oranda kazanç uygular2.

Hat üzerindeki kayıpların giderilmesi için konulan hat yükselteçlerinin besleme gerilimleri, kablodan DC olarak gönderilebilir.,tüm TV kanallarının RF sinyali bu DC gerilim üstünde olur. Hat amplifikatörlerinin konulma sıklığı kablodaki kayba bağlıdır. Sinyalin belirli bir seviyenin altına düşmesi sonucu, kullanılacak yükselteçler aşırı gürültü üreteceğinden, kayıp oranı her 6 dB’ye ulaştığı anda, sinyaller normal seviyeye getirilecek şekilde yükseltilir.

2-Ara Dağıtım Merkezleri: Ara dağıtım merkezlerini,bir şehirde kurulacak olan kablo TV şebekesinin her mahalle girişine konulacak merkezleri olarak tanımlayabiliriz. Ara dağıtım merkezleri, ana dağıtım merkezinden gelen sinyalleri alır, mahallenin sokakları bazında dağıtılacak şekilde güçlendirerek, kollara ayırma işlevini gerçekleştirir. Ara dağıtım merkezleri birden fazla Trunk Amp. bulunur ve ulaşacağı kablo uzunluklarına göre,her bir kola ayrı güçte sinyal dağılımını gerçekleştirilir. Ana arterden daha küçük kesitli kablo kullanarak yapılan, sokak başları dağılımında, kablo uzunluğuna bağlı hat amplifikatörleri kullanılır1.

3-Abone Dağıtım Elemanları: Ara dağıtım merkezlerinden,her sokak başına tek ya da seri olarak çekilen hatlar ile o sokaktaki evlere dağıtım, ayrı kablolar ile ya da tek kablonun seri dolaştırılması ile yapılır. Abone dağılımı sokak başından itibaren,aynı bir bina içindeki dağılımın koşullarına benzer şekilde yapılır. Sokak içindeki dağılım binalara seri olarak yapılırken, bina içlerinde ‘‘Tap’lı’’ ya da yıldız bağlantılı dağılım seçilebilir.

KABLO TV SİSTEM ELEMANLARI

Kablo TV sistemleri yayın merkezindeki TV kanalları alıcı sistemler dışında, kablo hatları üzerinde sinyal dağılımı ve erişimini sağlayan elemanlar ve özellikleri aşağıdadır:

a-RF Modülatör
b-Kablolar,türleri ve özellikleri,bağlantı şekilleri
c-Yükselteçler ve özellikleri
d- Diğer dağıtım elemanları
e-Alıcı üniteler ve decoder tipleri

Burada sıraladığımız kablo TV elemanlarını Analog yayın için anlatılacaktır, Dijital yayıncılık için ileride Etkileşimli TV başlığı altında anlatılacaktır.

a-RF Modülatörler: Yayın merkezinde kullanılırlar. Uydu,fiber kablo ya da yer yayını olarak gelen,PAL formatlı görüntü ses sinyallerini, istenilen frekanstaki taşıyıcı üzerine(AM modüleli görüntü, FM modüleli ses) bindirirler. Normal yer vericilerinin minik bir örneği ya da Exciter kısımları gibi çalışırlar. Frekans bantları seçilebilir türde olup,VHF,UHF ya da S bantlarında seçilen frekanslarda taşıyıcı üretip, görüntü ses ile modüle ederler. Analog sistemlerin 7 mhz frekans bant genişlikleri bulunur.Modülasyon anında oluşan üst ve alt yan bantlardan birinin atılarak tek yan bantlı modülasyon çıkışı elde edilir. PAL sistemi için ses ile görüntü taşıyıcıları arasında 5,5 mhz fark bulunur. Modülasyon oranı, görüntü için %20’yi geçmeyecek şekilde ayarlanırlar. Ses FM modülatörü ayrı ya da görüntü modülatörü içinde olabilir, fakat her ikisinin çıkışı tek bir hat üzerinde birleştirilerek, tek TV kanalı için tek RF çıkış alınır. Modülatörler yayın merkezinde, yayınlanacak kanal sayısı kadar bulunurlar, her modülatörün frekansı ve kazancı ayarlanarak, birleştiricide kanalların birbirine girişimi engellenir.

b- Kablolar: Kablo TV şebekelerinin en önemli ve en yüksek maliyet tutan elemanıdır. Tüm şebekede ana arter hatları,ara dağıtım hatları ve abone dağılımları şeklinde üç ayrı kategoride ve amaçla kablo kullanılır. Kablo TV şebekelerinde üç ana kablo tipi kullanılmaktadır.

-Koaksiyel Kablolar
-İkili Bakır Kablolar
-Fiber Optik Kablolar1

Koaksiyel Kablolar

Kablo TV dağıtım sisteminde kablo,Kablo TV sinyallerinin taşındığı temel malzemeleredir. Koaksiyel kelime olarak ; ortak eksen yada konsentrik olarak da tanımlanan ortak merkez anlamındadır. Koaksiyel kablo, yüksek frekans elektrik enerji taşınımında kullanılan bir tip iletişim hattıdır. Bu nedenle kabloya ilişkin temel tanımlar aşağıda verilmiştir.

Empedans: Empedans genel olarak,bir sistemin değişken akım yada işarete göstermiş olduğu direnç olarak ifade edilmektedir. Bir kablonun empedansı onun sahip olduğu belirgin ve etkin bir özelliği olup, o kabloyu temsil ettiğinden kablonun karakteristik empedansı Z0 olarak bilinir. Koaksiyel kablo bir iç/merkezi iletken, bir dış iletken yada kalkan olarak ta adlandırılan kaplama ve bu iki iletken arasında bir dielektrik malzemeden ibarettir. Bu kablonun karakteristik empedansı:

Z0=60xVgxIn(D/d) Polyetin koruma
D: dış iletken çapı
d: iç iletken çapı Dış iletken AL
Vg=işaretin kablo içinde D d
yayılma hızı

Vg=1/(dielektrik sabiti)1/2
Bakır kaplı AL iç iletken
Kablo TV sistemleri her zaman karakteristik empedansı 75 olan kablolardan oluşturulmuştur.

Neden 75 ?

Yapılan deneyler sonucunda karakteristik empedansın 77 olduğu değerde en düşük zayıflama gözlenmiştir. Bu nedenle 75 kablo TV sistemi için seçilmiştir.

Empedans Uyuşmazlığı

Karşılıklılık teoremi gereği bir sistem kendisine bağlı bir diğer sisteme en büyük gücü aktarabilmesi için sistemlerin empedanslarının birbirine eşit olmaları gerekir. Eğer uyuşmazlık söz konusu ise bir miktar enerji yansıtılacak ve böylece kayba uğrayacaktır.

Deri Etkisi( Skin Effect)

Değişken işaretler bir iletken içinden geçirilirken frekans artıkça dış çeperlere kaçma eğilimi gösterirler. Bu nedenle yüksek frekanslı işaretler iletkenin içini kullanmayacaklardır. Bu nedenle kablo TV uygulamalarında AL kaplı bakır iç iletkeni kullanılmaktadır. Böylece malzemenden tasarruf sağlanır. Deri kalınlığı bakır için, bir kablo tipinde;

100 Mhz işaret için 0.0068 mm
1000Mhz işaret için 0.0020 mm

Tablo-3 Bir Bakır Kablo İçin Deri Kalınlığı

Görüldüğü gibi frekans yükseldikçe işaret iletken dışına kaçmaya çalışmaktadır. Bu nedenle kullanacağımız kabloların kesim frekansları belirlenmiştir. Bu kabloların kesim frekanslarının üstünde kullanılmazlar.

Kablo Kesim Frekansı
RG-59 35.1 Ghz
RG-6 17.9 Ghz
.500 13.4 Ghz
.750 7.7 Ghz

Tablo-4 Kablolara Ait Kesim Frekansları

Kablonun Isıl Karakteri

Tüm malzemeler ısı artıkça genleşir,azaldıkça büzülürler. Kablo farklı maddelerden bir araya gelmiştir. Dolayısıyla farklı uzama katsayılarına sahiptirler.

c-Yükselteçler ve Özellikleri:Kablo TV’de ise dağıtım yapılacak olan sinyallerin her bir alıcı için gerekli anten giriş sinyal gücü,350mikro volt ile15mili volt arasında olduğundan, kablodan çekilecek akımlar çok düşük olup,akım kuvvetlendirilmesi ya da voltaj yükseltilmesi gibi sorunların olmadığı görülmektedir. Bu nedenlerle ve kablo TV şebekelerinde dağıtılan sinyallerin yüksek frekans sinyaller içermesi (40 mhz ile 860 mhz arası9 nedeniyle,RF sinyalde akım, voltaj güçlendirmesinden çok daha önemli özellik, frekans kayıplarının tüm şebeke boyunca minimum da tutulmasıdır. Kablolara RF sinyal dağıtımı söz konusu olduğunda,kabloların akım taşıma, voltaj izolasyonu özelliklerinden çok frekans karakteristikleri,frekans kayıpları göz önünde tutulur. Elektriksel formda sinyallerin, kablolarda uğradığı kayıpların giderilmesi, ancak elektriksel sinyallerin elektronik devrelerle yükseltilmesi ile sağlanır. Bu devreler RF yükselteç, amplifikatör olarak isimlendirilir ve TV şebekesinin her kademesinde kullanılır.

RF yükselteçlerin aşırı kazançlarla çalıştırılması halinde, sinyale ekleyecekleri gürültü oranının artacağı gerçeğiyle, kablo TV şebekelerinde kullanılan hatlar boyunca zayıflayan sinyal, belirli bir değerin altına düşmeden,tekrar normal değerine yükseltilir. Kaskad bağlama olarak bilinen bu sistemde,belki bir hat boyunca onlarca yükselteç kullanılarak, sinyalin gürültü oranının düşük tutulması sağlanır.

Amplifikatörlerde ölçülen sinyallerin birimi dB(decibell) dır. Bir kablo TV şebekesinde, sinyalin kalitesini tanımlamak için doğrudan sinyal gürültü oranı kullanılabilir:

Sinyal gürültü oranı (S/N Ratio) Görüntü kalitesi durumu Görüntüde bozulma durumu
50dB ve yukarısı Mükemmel görüntü Bozulma hiç yok
40-50dB arası Yüksek kaliteli görüntü Bozulma görülemeyecek kadar az
35-40dB arası İyi görüntü Bozulmalar hafif düzeyde
30-35dB arası Kabul edilebilir görüntü Bozulmalar rahatça izlenebilir
25-30dB arası Orta düzeyde görüntü Bozulmalar görüntüyü etkiler
25dB Düşük görüntü Bozulmalar ve girişimler ön plana çıkar
20Db Kullanılmaz görüntü Bozulama ve girişim maksimum

Tablo –5 Sinyal/Gürültü oranı, görüntü kalitesi ve bozulmalar

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi kablo TV şebekesi kurulurken amplifikatörlere yakın olan abonelere 50dB, en uzaktaki abonelere ise 40dB sinyal göndermek amaçlanmıştır.

Aboneye 500V RF sinyalin ulaşabilmesi için
Hat dağıtım Amp.kazancı min 4kat olmalıdır.

Aboneye gelen
Sinyal 500V

Çıkışı 2000V 1000V

RF sinyal koaksiyel hat 75
girişi
500V
koaksiyel
hat kaybı %50
T dağıtıcısı+Tıkaç kaybı%50

Koaksiyel kabloda ve dağıtım sistemlerinde oluşan kayıp, mesafeye göre değişir. Bu kayıplar hesap edilerek hat dağıtım RF amp. kazancı ayarlanır.

Şekil-17:Kablo TV Şebekesi Hat Dizaynı

Kablo TV şebekelerinde kullanılan yükselteçlerin şu özelliklerine bağlı olarak seçim yapılır;

-Tüm amplifikatörler geniş frekans bandına sahip olmalı(4-860mhz)
-Tüm frekanslardaki kazanç karakteristikleri dorusal olmalıdır
-Ayarlanabilir kazanç oranına sahip olmalıdır.
-Giriş, çıkışları 75 empedanslı, birden fazla çıkışı olanlarda tüm çıkışlarda 75 olmalıdır.

d-Diğer dağıtım elemanları

Kablo TV sistemlerde özellikle abonelere dağılım aşamasında aktif ya da pasif yan elemanlar kullanılır. Bu elemanlardan bazıları şunlardır;

Pasif cihazlar: Kablo TV dağıtım sistemlerinde pasif cihaz, kendi işlevini yapacağı bir sinyalden başka giriş gerektirmeyen ve kazancı yada kontrolü olmayan bir cihazdır. Pasif cihazlar düzeltme,kuvvetlendirme yada anahtarlama yapmamakla birlikte gerilim/akım ve TV sinyaline karşı işlevlerini yerine getirirler. Genelde pasif cihazlar aşağıda sıralanmıştır.

-Tap’lar
-Splitter(bölücüler)
-Yönlendiriciler
-Terminatörler
-v.s.

Aktif elemanlar:Kablo TV sisteminde aktif cihazlar, kablo ve pasif cihazlarda oluşan TV sinyali zayıflamasını belirli noktalarda tekrar gereken seviyeye kuvvetlendirmek için kullanılmaktadır. Dağıtım sisteminde temel 4 tip kuvvetlendiriciler vardır.

-Trunk Amplifier(ana hat yükselteci): trunk hattı üzerinde kullanılır ana hat üzerinde zayıflayan sinyali istenen seviyeye kuvvetlendirir.
-Trunk Bridger Amplifier(Çok çıkışlı ana hat yükselteci): ana hat üzerinde zayıflayan sinyali istenen seviyeye kuvvetlendirir ve yan kolları ile de feeder çıkışı sağlar.
-Distribution Amplifier(Dağıtım Yükselteci): Trunk hattı üzerinde son yükselteç olarak kullanılır ve feeder çıkışı sağlanır.
-Line Extender(Hat uzatma yükselteci): Feeder hattı üzerinde kullanılır. Bu hat üzerinde zayıflayan sinyali kuvvetlendirir.

e-Alıcı Üniteler ve Dekoder Tipleri

Kablo TV şebekelerinde yapılacak şifreli yayınlarda aynı frekans bantlarında gönderilir. Şifreleme görüntü ve seste olduğu için taşıyıcılarda değişme olmamaktadır. Ancak şifreli yayınların çözülmesi için ayrı bir dekoder kullanılır. Bu dekoderlerin dahili tunerleri olanlar,dorudan anten girişine sahip olup yayını alır ve görüntünün –sesin şifrelerini çözebilirler.

Kablo TV ile ilgili anlatacaklarım kısaca böyledir, bu konuda KABLONET A.Ş tinin Ankara da ki taşeronu olan ERE ERNERJİ A.Ş tinde son stajımı yaptığım için bu konuyla yakından alakadarım. Bir kablo TV şebekesinin oluşumu,kablo çekimi,amplifikatörlerin takılması ayarlarının yapılması,bakımı, ayrıca bunların besleyen güç kaynaklarının montajı devreye alınması,bunun yanında Türk Telekom da ki kablo TV merkezindeki işlemleri, mühendislik prosedürü, test etme ve devreye alma prosedürü, abonelere dağıtım, bunun yanında kablolu modemlerin takılması İnternet üzerinden bu modemlerin kontrolü ayrıca kablo TV lerde meydana gelen arızaları bizzat yerinde gördüm bunlarla ilgili bir iki örnek vermek istiyorum.

İlk olarak en çok arızaların başında gelen TV’ler de meydan gelen arızalarla ilgili, örneğin abonenin TV sindeki sinyal belirli bir seviyede olmalıdır, eğer TV deki sinyal bu değerin altına düşerse televizyonda ki görüntüde karlanma meydana gelir veya sinyalin değeri standardı aşarsa o zaman da komşu kanal etkileşimi olur. Yani kanallar birbirine karışır. Bu duruma göre aboneye en yakın olan amplifikatörde sinyal seviyesi ölçülür arızaya göre sinyal değeri yükseltilir veya azaltılır, bu işlem yapıldıktan sonra bu amplifikatördeki değişim ona bağlı olan diğer amplifikatörleri de etkiler bu durumda onlarda da yeniden bir düzenleme yapılır.

Yorum yazın