GSM’İN TARİHÇESİ

GSM’İN TARİHÇESİ

GSM’in tarihi 1982’de Nordic PTT’sinin Avrupa Posta ve Telgraf Konferansı ‘na ( CEPT – Conferance of European Posts and Telgraphs ) 900 Mhz’de Avrupa’yı kapsayan genel bir telekomünikasyon servisi kurulması teklifi ile başlamıştır. Daha sonra Mobil Uzmanlık Grubu ( Group Special Mobile ) adı altında bır çalışma grubu oluşturulmuştur. Konferans sırasında oluşturulan bu çalışma grubunun amacı, Avrupa çapında, 900 Mhz aralığında işleyecek olan, kamuya açık bir hücresel iletişim sistemi oluşturmak olmuştur.
Hücresel telekomünikasyon, telekomünikasyon uygulamalarının en hızlı gelişeni ve en çok talep görenidir. Tüm dünyada yeni telefon aboneliklerindeki en büyük yüzde payı hücresel telekomünikasyon uygulamalarındadır ve sürekli artmaktadır. Bir çok hususta hücresel çözümler, ticari kablo ağları ve kablosuz telefonlarla boy ölçüşebilmektedir. Önümüzdeki uzun vade perspektifte hücresel sistemler, sayısal teknolojiyi kullanarak, telekomünikasyonun evrensel bir metodu olacaktır.
Sayısal radyo transmisyonu kullanımı ve GSM şebekelerdeki ileri algoritmik iletişim, analog hücresel sistemlerden daha mükemmel bir frekans kullanımı sağlar. Dolayısıyla sürekli artan abonelere daha iyi hizmet sunulmuş olur. GSM genel bir standardı sağlamakla birlikte, hücresel aboneler, telefonlarını ( en genel olarak terminal veri iletişim cihazlarını ) bütün GSM servis alanı üzerinde kullanabileceklerdir. Bu haberleşme dolaşımı, GSM sistemleri içeren ülkelerde ve bu ülkeler arasında otomatik olarak gerçekleşir.
Uluslararası dolaşıma ek olarak, yüksek hızda veri haberIeşmesi, kopyalama ve kısa mesaj hizmetleri gibi yeni kullanıcı servisleri sağlar. GSM’in teknik standardları ISDN vb. diğer standartlarla uyum içinde çalışabilecek şekilde hazırlanmıştır.
1982-1985 yıllarında sayısal veya analog sistem kurulması konusunda tartışmalar vardı. Görüşmeler sonrasında 1985’de sayısal sistemde karar kılınmıştır. Bundan sonraki basamak ise dar band çözümü veya geniş band çözümü seçme meselesi olmuştur. 1986’da Paris’te farklı şirketlerin farklı çözümlerle boy ölçüşebilecekleri bir ortam oluşmuştur. 1987’nin Mayıs ayında dar band TDMA ( Time Division Multiple Access ) çözümünde ortak karara varılmıştır. Aynı zamanda 13 ülke sistemin belli kaidelerine ve özelliklerine uyacakları bir protokol imzalamışlardır. ( MoU – Memorandum of Understanding ). Dolayısı ile büyük bir potansiyel piyasa ortaya çıkmıştır. Bu ülkeler anlaştıkları şekilde bir GSM sistemi faaliyete geçirmek için 1 Temmuz 1991 tarihini belirlemişlerdir.

Yorum yazın