Elektromagnetik Dalgaların Elde Edilişi

Elektromagnetik Dalgaların Elde Edilişi
Atomlarda çeşitli elektron zarfları olduğunu ve bu zarfların enerji seviyelerini oluşturduğunu biliyoruz. Bu enerji seviyelerinden birinde yer almış olan bir elektron dışarıdan enerji kazanarak üst seviyelere geçebilir. Bir süre sonra eski yerine dönerken aldığı bu enerjiyi elektromağnetik dalga şeklinde açığa çıkarır. Bu elektromağnetik dalgaların oluşmasının bir türüdür.

Burada; 18 elektronlu argon atomunda L zarfındaki bir elektron dışarıdan enerji kazanarak N zarfına yükselmiştir. L zarfındaki boşluk yine aynı elektronun yerine dönmesi ile doldurulmuştur. Bu elektron daha düşük enerjili L zarfına dönerken evvelce kazandığı enerjiyi açığa çıkarır.
Şimdi ise yayılan elektronmağnetik dalga ile bu dalgayı üreten kayanak arasındaki ilişki incelenecektir. İncelemeyi basite indirgemek için, spektrumun dalga boyu m civarındaki bölgede ışın yayan, makroskobik kaynakları göz önüne alınacaktır.

Şekilde kabaca dalga jeneratörü gösterilmiştir. Jeneratör ( ) frekansı ile titreşen bir LC devresinden meydana gelmiştir. Bu devrede yük ve akım verilen frekans ile salınım hareket yapar. Isı şeklinde kaybolan enerji ile, çevreye elektromağnetik ışıma şeklinde yayılan enerji, devreye bağlanmış bir bataryadan sağlanır. LC salınım devresi aynı merkezli bir kablo ile bir antene bağlanmıştır. Antenin iki kolunda da potansiyel, sinüzoidal olarak, salınım devresinin frekansı ile değişir. Bunun sonucu olarak anten içindeki yükler ileri geri ivmeli hareket yaparlar. Bu olay, elektrik dipol momenti p’nin sabit olmayıp zamanla sinüzoidal değişim gösteren etkisine özdeştir. Salınan bir dipol antendeki yüklerin ivmeli hareketleri sonucu elektromağnetik dalga üretilir.

Yorum yazın