Elektrik Üretiminde Yeni Buluşlar

Elektrik Üretiminde Yeni Buluşlar , Elektrik Üretiminde Yeni İcatlar

Bilim adamları bir süreden beri elektrik üreten jeneratörleri döndürmek için yeni ve daha iyi yollar aramaktadırlar. Bu arayışın bir nedeni her yıl daha fazla insanın elektrik gücünden yararlanmak istemesidir. Bir başka neden, dünya fosil yakıt rezervinin çok süratli bir biçimde tüketilmesidir. Birçok üretim tesisinde yakılan kömür, petrol ve doğal gazlar fosil yakıtlardır. Bir başka neden de, bu yakıtların yandıkları zaman havayı kül ve kimyasal maddelerle kirletmeleridir.

YAKIT YAKMADAN ELEKTRİK ÜRETİMİ
Nükleer Fisyon Kullanma: Bazı bilim adamları atom enerjisinin, dünyanın tüm elektrik gücü gereksinmesini sağlayabileceğine inanıyorlar. Onlara göre, nükleer fisyon dediğimiz atomların parçalanmasından meydana gelen korkunç derecede yüksek ısı ile çalıştırılacak buhar türbinleri hem yeteri kadar bol elektrik enerjisi üretecek, hem de tükenmeye yüz tutan yakıt rezervlerimizin korunmasını sağlayacaktır.
Üstelik atomla çalışan elektrik santralları hava kirlenmesine de yol açmayacaktır.
Ama başka bilim adamları nükleer fisyonu, güvenle kullanmamıza yetecek kadar tanımadığımızı söylüyorlar. Bunlar bize parçalanan atomların bütün canlıları – bitkiler, hayvanlar ve. insanlar- öldürebilecek öldürücü ışınlar yaydığını anımsatıyorlar. Bu bilim adamları bir nükleer fisyon üretim tesisinde meydana gelecek bir kazada bu ışınların çok geniş alanlara yayılabileceğine dikkati çekiyorlar. Ayrıca bu tesislerin artıklarının binlerce yıl öldürücü ışınlar yayacağını ve henüz bu artıklardan kurtulmak için güvenli bir yöntem bulunamadığını anımsatıyorlar. Bu nedenle bu bilim adamları ve daha birçok kişi daha fazla atom reaktörü kurulmasına ve kurulmuş olanların da kullanılmasına karşı çıkıyorlar.

Jeotermal Üretim İstasyonları : Yakıt yakmadan elektrik üretmenin bir başka yolu da dünyanın içindeki büyük ısıyı kullanmaktır. Bu ısıyı kullanan üretim tesislerine jeotermal üretim istasyonları denir. Bunlardan bazıları Yeni Zelanda’da, Kuzey İtalya’da ve Amerika’nın bazı yerlerinde çalışmaktadır. Jeneratörleri çalıştıran türbinler kaynayan suların doğal kaynaklarının buharı ile çalışır. Ne yazık ki, yeraltı su buharları dünyanın yalnızca belli yörelerinde bulunmaktadır. Bu nedenle jeotermal tesislerin sayısı daima sınırlı kalacaktır. Ama, nerede böyle su buharı varsa değerli fosil yakıtlarını kullanmadan elektrik üretilebilir.
Rüzgâr Gücünden Elektrik : Bugün aynı zamanda rüzgâr gücüyle çalıştırılan üretim tesisleri de kullanılmaktadır. Ancak, rüzgâr her zaman esmeyeceği için, bunların sayısı da her zaman sınırlı kalabilir. Ve rüzgâr esmediği zaman rüzgâr güçlü tesis hiç elektrik üretemez.
Okyanus Dalgalarından ve Akıntılarından Elektrik : Okyanus dalgalarının ve akıntılarının kuvveti de elektrik jeneratörlerini çalıştıracak gücü sağlayabilir. Mühendisler birkaç yerde dalga güçlü küçük üretim tesisleri denemeleri yapmışlardır. Bu tesislerin yapımı çok pahalıdır ve her zaman fırtınanın yarattığı dalgalardan zarar görme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bu nedenle dalga güçlü tesisleri gerçekten kullanılabilir duruma getirmek için daha fazla çalışma ve araştırma yapılmalıdır. Dalga güçlü üretim tesislerini geliştirmeye çalışan mühendisler bir gün okyanusların hiç bitmeyen gücünün dünya elektrik gereksiniminin büyük bir bölümünü karşılayacağından umutludurlar.


JENERATÖRSÜZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Devre içinde dolaşan elektronları harekete geçirmek için jeneratörlerin çoğu dönmek zorundadır. Ama bilim adamları ve mühendisler hiçbir hareketli parçası olmayan yeni elektrik jeneratörleri yaptılar. Bunlardan biri termo elektrik jeneratör diye adlandırılmıştır.
Termo Elektrik jeneratörler: “Isı elektriği” anlamına gelen termo elektrik adı bize bu jeneratörün hiçbir şeyi döndürmeden doğrudan doğruya ısıdan elektrik ürettiğini arılatır. Jeneratör sıkı bir eklemle bir araya getirilmiş iki değişik metalden yapılmıştır. Bu eklem ısıtıldığında bir metalden ötekine elektron akmaya başlar ve elektrik akımı üretilir.
Termo elektrik jeneratörler “ısı elektriği” için normal jeneratörlerden daha fazla yakıt kullandığı için işletilmesi pahalıdır. Bu nedenle az miktarlarda elektrik gerektiğinde ve öteki tip jeneratörlerin kullanım bakımından çok büyük ya da ağır olduğu yerlerde kullanılır.
örneğin, bazı uzay uydularında uzay üstüne her çeşit bilgiyi toplayacak aletlerin çalışmasını sağlayacak elektriği üretmek için bu küçük jeneratörlerden biri kullanılır. Jeneratör aynı zamanda dünyaya bilgi yollayan uydudaki radyo vericisini çalıştıracak elektriği de sağlar. Ve dünya istasyonlarından yollanan radyo buyruklarını alan uydudaki radyo alıcısını da çalıştırır.

Uydularda kullanılan termo elektrik jeneratörler ısılarını nükleer fisyon üretim tesisinin artıklarından sağlarlar. Yaklaşık 3 kg. ağırlığındaki küçük bir termo elektrik jeneratör binlerce kilogram ağırlığındaki normal pillerin sağlayacağı kadar elektrik sağlar. İşte bu nedenle her bir kilonun önemli olduğu uydularda bu küçük jeneratörler çok kullanışlıdır.
Güneş Hücreleri : Bazı uydular elektrik güçlerini güneş hücrelerinden alırlar. Güneş pilleri de denilen bu hücreler silikon denilen maddenin ince plakalarıdır. Işık silikon plakalara çarptığında elektrik akımı oluşur.
Güneş pilleri termo elektrik jeneratörler gibi uydunun gereksinimi olan küçük miktardaki elektrik gücünü üretmede pratik bir yol sağlar. Bu piller dünyada küçük miktarlarda elektrik gereken yerlerde de yararlıdır. Sözgelimi telefon şirketleri bazı telefon hatlarına elektrik gücü sağlamak için telefon direklerinin tepesine güneş pilleri koyarlar.Ancak,şimdiye kadar güneş pilleri büyük miktarlarda elektrik üretmekte pek pratik olmamışlardır.
iyonlaşmış Gaz Hücreleri: Elektrik üreten bir başka aygıt da iyonlaşmış gaz hücresidir. Hücrenin içinde belli çeşitte metal çubuklar vardır. Sözgelimi, hücreye hidrojen, oksijen gibi muayyen iyonlaşmış gazlar pompalandığında elektronlar metal çubuktan dışarı akmağa başlarlar.

Bir iyonlaşmış gaz hücresi, biten ve kullanılmaz duruma gelen el feneri pili gibi değildir. Ve zayıfladığı zaman elektrikle yeniden gaz şarj edilmesi gereken araba aküsüne de benzemez. Bir iyonlaşmış hücre iyonlaşmış gaz yakıtları pompalandığı sürece elektrik yapmayı sürdürecektir.
İyonlaşmış gaz hücreleri ile büyük miktarlarda elektrik üretmek, işi pratikleştirmek açısından, çok pahalıdır. Ne var ki, birçok mühendis bir gün otomobillerin sessiz, havayı kirletmeyen, yanmayan yakıt (iyonlaşmış gaz) hücreleri tarafından üretilen elektrikle çalışacağına inanıyor.

Yorum yazın