Elektrik Nasıl Ölçülür

Elektrik Nasıl Ölçülür , Elektrik Akımı Nasıl Ölçülür

Elektriği kullanmak ve bir yerden bir yere yollamak için onu ölçebilmeliyiz. Elektronları bir devre içinde itebilmek için gereken gerilimi (volt) biçmeliyiz. Gerilimi voltmetre denilen bir ölçme aleti ile ölçüyoruz. Tellerin güvenlik içinde taşıyabileceğinden fazla elektrik akımını devreye koymadığımızdan emin olmak için, akım şiddetini (amper) biçmeliyiz. Akım şiddetini ampermetre denilen bir ölçme aleti ile ölçüyoruz.


VOLT

Elektriği yaratmak için elektronları bir devre içinden itmeliyiz. Bunun için gerilim gerekir, tıpkı suyun bir bahçede hortumu ya da bir borudan geçirilmesi için basınç gerekmesi gibi. Elektrik gerilimi birimi volttur.
Küçük bir el feneri pili yalnızca 11/2 volt gibi çok düşük bir elektrik gerilimine sahiptir. Elektronları ancak küçük bir devre boyunca itebilir. Evinizdeki elektrik gerilimi çoğunlukla 220 volttur. Bu, elektronları tüm bir evin bütün devrelerinden geçirmek için yeterlidir.
Arazi üstüne bir baştan bir başa yayılmış güç hatlarından elektriği kilometrelerce öteye yollamak için çok yüksek gerilimler kullanılması gerekir. Bu gerilim bazen 750.000 volttan fazladır.

AMPER
Amper bir devreden, bir saniyede, ne kadar elektrik akımı geçirildiğini ölçer. Eğer bir devreden çok miktarda elektrik akımı geçiyorsa mühendisler bu elektrik akımını yüksek amperli akım olarak adlandırırlar. Az miktarda elektrik akımı geçiyorsa bu, düşük amperli akımdır.
Amper sözcüğünü, belli bir tel üstünden güvenle ne kadar elektrik akımı geçebileceğini söylemek için de kullanırız. “Bu tel güvenli bir biçimde 15 amper taşır” deriz. Elektrik akım şiddeti birimi amperdir.

WATT
Watt, bir makineyi çalıştırmak, bir lambayı yakmak ya da bunun gibi bir şey yapmak için kullandığımız elektrik gücü miktarını ölçer. Elektrik gücü ölçütü wattir.
Çok az bir elektrik gücü kullanan küçük bir ampul 10 wattlik bir ampul olabilir. Ama bir elektrikli ekmek kızartıcı belki de 1000 watt kadar elektrik çeker.
Çok fazla miktarda elektrik gücünden söz etmek istediğimizde sık sık kilowatt sözcüğünü kullanırız. Bu “1000 watt” demenin başka bir yolu: dur. Bu sözcüğün ilk kısmı -kilo- 1000 anlamına gelir. Büyük bir mutfak fırını ya 10.000 watt ya da 10 kilowatt güç kullanır diyebiliriz.

Yorum yazın