Doğru akım motorları

DOĞRU AKIM MOTORLARI,YAPILIŞLARI VE ÇEŞİTLERİ

MOTOR:Almış olduğu doğru akım elektrik enerjisini ,dairesel mekanik enerjiye çeviren makinelere motor denir.Bir dinamo motor olarakta çalıştırılabilir.Öyleyse motorlarda dinamolarda olduğu gibi şu parçacıklardan meydana gelir:
1)Gövde ve kapaklar:Dinamolarda olduğu gibi endüktör kutuplarının meydana getirdiği sabit mıknatıs kuvvet hatlarına devre tamamlatır.Üzerinde iki kapak mevcut olup bunlarda endüvinin dönebilmesi için ana yataklık vazifesi görür.
2)Endüvi:Endüvini motor içerisindeki vazifesi iki kısma ayrılır.Birinci vazifesi:Ankaşları içerisine yerleştirilmiş olan bobinlerden bir doğru akım geçirildiğinde endüvi hareket eder.İkinci vazifesi:Endüvi hareket ettikten sonra sargılarda tatbik edilen gerilime zıt yönde bir elektromotor kuvvet endüklemektedir.Bu elektromotor kuvvete zıt elektromotor kuvvet denir.Motorda zıt elektromotor kuvvet meydana gelmez ise motor devreden çok büyük akım çeker ve yanar.
3) Endüktör:Bu parçanın vazifesi aynan dinamolarda olduğu gibi sabit mıknatıs alanını meydana getirmektedir.
4)Kollektör:Endüvi dönüş yönünü sabit tutabilmek için endüvi sargıları içerisinden geçen akıma yön değiştirmektir.
5)Fırçalar:Dış devredeki bir doğru akım elektrik enerjisi kaynağından beslendiğinde ,bu akımı kollektörlere iletmektir.

Doğru akım motorlarına yol vermek ,gücü 1Hp den küçük olan doğru akım motorları devreye doğrudan doğruya bağlanır.Bu tip motorlarda ilk an da devreden çekilen akım yüksek olur.Sonradan normal değerine düşer.Fakat gücü 1 Hp den fazla olan motorlara bu şekilde yol vermek yanlış ve tehlikelidir.Motor devreden çok yüksek akım çekerek kısa zaman da yanar ve kullanılmaz hale gelir.Bu durum diğer doğru akım motorları içinde aynıdır.İşte motorun ilk yol alma anında devreden fazla akım çekmesini önlemek için adına yol verme reanstansı denilen reastayı kullanırız.Bu yol verme reastası bütün doğru akım motorlarında endüviye seri olarak bağlanır.Motor çalıştırılmadan evvel yol verme reastası tamamen devreye sokulur.Yani dirençi en büyük değerine getirilir.Motor devresi şalteri kapatıldıktan ve motor dönmeye başladıktan sonra yavaş yavaş yol verme reastası direnci güçültülür,sonunda tamamen devreden çıkar.Yol verme reasta direnci ,endüviyle seri bağlandığı için ilk an da endüviden geçen akım küçültülmüş ve motorun yanması önlenmiş olur.

DOĞRU AKIM MOTORLARININ ÇEŞİTLERİ

Doğru akım motorları da dinamolarda olduğu gibi kutup sargılarının endüviye bağlanış şekillerine göre 3 kısma ayrılır:

1)SERİ MOTORLAR
2)ŞÖNT MOTORLAR
3)KOMPUNT MOTORLAR

Yorum yazın