Dinamonun çalışma prensibi

DİNAMO VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

Almış olduğu dairesel mekanik enerjiyi,doğru akımı elektrik enerjisine çeviren makinelere dinamo veya doğru akım jeneratörü denir. Çalışma prensibi; sabit bir mıknatıs alanı içerisine ,iletken çerçeve yerleştirilip döndürülecek olursa, iletkende alternatif bir endiksiyon elektromotor kuvveti dogar.İletken çerçevenin uçlarına karşılıklı bakır dilimler (kollektörler) konursa iletken çerçeve de meydana gelen endiksiyon akımı bu bakır dilimler vasıtasıyla doğru akıma çevrilir ve fırçalarla (kömürlerle) dış devreye verilir.

DOĞRU AKIM DİNAMOLARININ YAPILIŞI:

Dinamolar başlıca şu parçalardan meydana gelir:

1)Gövde ve kapaklar:Endüktörün meydana getirdiği sabit mıknatıs kuvvet hatlarına,devre tamamlatan dökme demirden yapılmış bir parçadır.Kapaklar ise endüviye yataklık vazifesi görürler.
2)Endüktör(kutuplar):Endüvinin üzerinde lüzumlu elektromotor kuvvetin endüklenebilmesi için ,sabit mıknatıs alanını meydana getiren parçaya endüktör adı verilir.
3)Endüvi:Endüktörün meydana getirdiği sabit mıknatıs alanını kesmesi neticesinde ,üzerindeki sargılarda lüzumlun elektrik akımını meydana getiren parçaya denir.

4)Kollektör:Endüvi sargılarında meydana gelen alternatif akımı doğru akıma çeviren parçaya denir.
5)Fırçalar (kömürler,toplaçlar):Kollektördeki doğrultulmuş akımı dış devreye almaya yarayan parçaya fırça veya toplaç denir.

Yorum yazın