William Thomas Thornton

On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz ilim ve iş adamlarındandır.
1813- 1880 arasında yaşamıştır.
Hayatının birçok yıllarını seyahatlerde geçirmiştir. Doğu Hindistan kumpanyasında ve Hindistan Ofisinde çalışmıştır.
Aktif bir iş adamı olmakla beraber, İktisadî araştırmalara ve tahlillere geniş zaman ayırabilmiştir. John Stuart MiH’in yakın dostlarındandır.
Eserlerinde aşırı nüfus problemini, küçük çiftçilerin durumunu ve emek sorunlarını tahlil etmiştir.
Ücret Fonu Teorisinin yetersiz yönlerini ortaya koymuştur.
(Bk; Ücret Fonu Teorisi).

Yorum yazın