William PETTY

İngiliz istatistikçisi ve hekimidir.
1623-1687 yıllarında yaşamıştır.
Merkantilist olmakla beraber, bu doktrinin uygulanış tarzını daima tasvip etmemiştir.
Altın çıkışlarmm yasaklanmasını tenkit etmiştir. Bülyonizme aleyhtar olmuştur.
irlandanın haritasını ve Cromwell tarafından el konulmuş emlâkin basit bir kadastrosunu çıkartmıştır. İrlandanın İngiltere ile birleşmesini savunmuştur. Fiyatların ücrete, yani emeğe bağlı bulunduğunu düşünmüştür.
(Bk; Bülyonizm, Merkantilizm).

Etiketler: , ,

Yorum yazın