William PATERSON

Ingiltere Bankasının kurucusudur.
1658-1715 arasında yaşamıştır.
İskoçyalıdır. 1688 Devrimin» desteklemiştir. Dış ticaretten büyük servet yapmıştır.
1693 de Londra yargıçlarından Lord Holt, sarraflar ve bankerler tarafından çıkarılmış makbuzların para gibi tedavüle sürülmesini kanuna aykırı görmüştü. Bu karar, kredi muamelelerile uğraşanların durumlarını az-çok sarsmıştı. William Paterson, Londra iş çevrelerini temsilen mahkeme kararma itiraz etmiştir. Aynı zamanda hükümete “başvurarak, banknot çıkarmak imtiyazını elinde tutacak bir banka kurmağı teklif etmiştir.
’ İngiltere hükümeti, o sırada, Londra’tacirlerine •borçlabnı ödemekte zorluk çekiyordu. William Paterson, bankanın borcunu % 8 faizle kabulleneceğini bildirdiğinden, dilediği imtiyazı alabilmiştir.
paterson, ingiiterç Banfasım ilk idarecisidir. Afrika, Hindistan ve Panama ile İskoçya arasında ticareti düzenlemek üzere bir şirket kurmuştur. Darien Company adı verilen teşebbüsü acı bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İngiltere kralının İktisadî ve malî müşavirliğini ifa etmiştir. Serbest mübadele ilkelerini savunmuştur. İktisadî konularda birçok yazıları çıkmıştır.
(Bk; İngiltere Bankası. Darien Company).

Yorum yazın