William J. Schultz

Amerikalı iş idaresi profesörüdür.
1926 danberi, malî meselelerde fikirleri ağırlık taşımış bir ilim adamıdır. Amerikanın Millî Sanayi Konferans Heyetinde malî iktisat müşaviri, Hazine Dairesinde müşavir eksper olarak bulunmuş ve New York vergi komisyonuna başkanlık etmiştir. Büyük bir işletme müşavirliği firmasını idare etmiştir.
Veraset vergisinin sosyal yönü, Amerika maliye sistemi, Amerikanın malî tarihi, sosyal güvenlik. tasarruf, vergi tahsil üsulleri hakkında eserleri vardır.

Yorum yazın