Wilhelm RÖPKE

Yirminci Yüzyılın ilk yarısında iz bırakçmş Alman iktisatçısıdır.
1899-1966 yıllarında yaşamıştır.
Modern liberalizmin en popüler ve parlak temsilcisidir.
lena, Gratz, Karlsruhe ve Magdeburg Üniversitelerinde hocalık yapmıştır.
Nazi’lere cephe almış ve Almanyadan ayrılmağa mecbur kalmıştır. Dört yıl İstanbul Üniversitesinde okutmuştur. Oradan Cenevreye geçmiştir. Cenevrede bulunduğu sürece yazdığı eserler ve makaleler, dünyada ilgi uyandırmıştır.
Harpten sonra, adı Almanya Cumhurbaşkanlığı için bahis konusu olmuşsa da, siyasete dönmemiştir.
Konjonktür sorunları, Almanyanın durumu, sosyal strüktür ve zamanımızın krizleri hakkında ilgi toplamış eserleri vardır.
Harp sonunda Almanyanın iktisat siyasetini şekillendirmek hususunda Ludwig Erhard’a temasları olmuştur..

Yorum yazın