Werner sombart kimdir – Werner sombart burjuva

Almanyada 35 yıl boyunca İktisadî düşünce akımını etkilemiş bir iktisatçıdır.
1863-1941 yılları arasında yaşamıştır.
Berlin Üniversitesinde iktisat profesörlüğü yapmıştır.
Başlangıçta, Kari Marx’n tarihî maddeciliği, onu derin surette etkilemiştir. Modern Kapitalizm ve Burjuvazi hakkında geniş materyele dayanan eserler vermiştir.
Sonraları Alman Tarihçi Ekolüne dönmüştür. Genç Tarihçi Ekol’ün liderleri arasında mevki almıştır. Otoriter devlet sisteminin taraftarlığını yapmıştır. Nazi rejiminin menfaatlerine uygun görüşler savunmuştur.
(Bk; Alman Tarihçi Ekolü).

Yorum yazın