Walter Philipp REUTER

Amerikanın işçi liderle- rindendir.
1907-1970 yıllarında yaşamıştır.
Yüksek tahsilini, işçi olarak çalışırken tamamlamıştır.
Detroit’deki bir otomobil fabrikasından sendikacılıkla uğraştığı için çıkarılmıştır. Üç yıl Av- rupada, Rusyada ve Uzak Doğuda dolaşmıştır. 1935 de, tekrar sendika bünyesinde aktif rol oynamağa başlamıştır. Oturma grevi. üsulünü otomobil sanayiinde etkili şekilde uygulamıştır.
1946 da Birleşik Otomobil İşçileri örgütünün başkanlığına seçilmiştir. Aynı yıl, C.I.O. nun ikinci başkam olmuştur.
Komünizm aleyhtarlığı ile tanınmıştır.
Birçok kereler sui kasde uğramıştır. Yaralanmıştır.
Firma rekabeti oligopol koşullan altında cereyan ettiği vakit işçi sendikasının ücret pazarlığındaki avantajlarını çok iyi anlamış ve toplu sözleşmelerde parlak; sonuçlar,. ajmıştf/.,. , .
„Birleşik Qto>m<?bil İşçileri örgütünün üye. sa- yığını 1, milvsor* 6*00, tijna yükseltmiştir. , ı ‘Bin uçak ^kazasında ölmüştür. ' . ' '

Yorum yazın