Vakıfbank Tarihçesi

Vakıflar Bankası, tam adı Türkiye Vakıflar Bankası – kısa adı Vakıfbank

Ocak 1954 tarihli ve 6219 sayılı özel yasayla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı, sermayesi kamuya ait ticaret bankası. Elli milyon TL olan kuruluş sermayesinin 27,5 milyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce karşılanmıştır.

Kuruluş yasasında amacı, menkul ve gayrimenkul değerler karşılığında kredi vermek, sigorta vb alanlarda ortaklıklar kurmak, gayrimenkul varlıkların alım satımıyla uğraşmak, denetimi kendisine devredilen gayrimenkul varlıkları ve işletmeleri yönetmek olarak belirlenmiştir. Âma zamanla yoğun olarak bankacılık işlemlerine yönelen çok şubeli bir mevduat bankasına dönüşmüştür. Kuruluş sermayesi 1989’da 250 milyar TL’ye, ertesi yıl da 500 milyar TL’ye çıkanlmıştır. Sermayesinin yüzde 55’ini Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıflar

(A) grubu, yüzde 20’sini Mülhak Vakıflar

(B) grubu, kalan yüzde 25’ini de özel ve tüzel kişilere ait (C) grubu hisseleri oluşturmaktadır.

Vakıfbank’m 1974’te 168 şubesi ve 2.788 personeli varken bu sayılar 1989 sonunda sırasıyla 300 ve 6.700’e ulaşmıştır. 1989’da

4,1 trilyon TL mevduatla Türkiye bankacılık sistemi içinde altıncı, sermayesi kamuya ait bankalar arasında ise üçüncü sırada yer alıyordu; kredi hacmi bakımından da önemli bir konuma sahipti. 1989’da 1,9 trilyon TL olan nakdi kredilerinin yüzde 85’i kısa vadeliydi; ayni kredilerinin toplamı ise 1,7 trilyon TL idi. Türkiye’nin üç büyük ilinde menkul kıymetler merkezleri bulunan bankanın üç ayrı menkul kıymetler yatırım fonu etkinlik göstermektedir, menkul değerler portföyünün toplamı 1989 sonunda yaklaşık

1 trilyon TL idi. Hepsi AFC’de bulunan altı dış temsilciliği ve 19 döviz bürosuyla banka dış ilişkiler ve kambiyo işlemleri alanında da önemli bir yere sahipti.

1982’de toplam 32 kuruluşta yaklaşık 1,7 milyar TL hissesi bulunan Vakıflar Banka-sı’nın 1989’da iştirak sayısı 50’ye, iştiraklerine ödediği sermaye tutarı 223 milyar TL’ye ulaştı. Banka iştiraklerinin 27’si imalat, dokuzu turizm, altısı finans, altısı ticaret, ikisi de bayındırlık ve tarım sektörlerinde etkinlik göstermektedir. 1989’da turizm sektöründeki yâtırımlannın toplam iştiraklerine oram yaklaşık yüzde 45’ti.

Bankanın kârı, cari fiyatlarla, 1980’de 550 milyon TL iken, 1989’da 150 milyar TL olmuş; ayrıca kârlılıkta mevduat ve kredi işlemleri önemli rol oynamaya başlamıştır.

Etiketler:

Yorum yazın