Türkiyede Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi

Türkiyede Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi Hakkında Bilgiler

TÜRKİYE’DE SİGORTACILIĞIN GELİŞİMİ, memleketimizde sigorta fikir ve ihtiyacı On Dokuzuncu Yüzyılın sonlarına doğru doğmaya ve kendini göstermeye başlamıştır.

1370 yılında Beyoğlu’nda çıkan bir yangın üzerine ilk defa olarak 1872 yılında imperial Sun, Northern ve North British adlı İngiliz Şirketleri, 1878 de Fransız Assurance Foncière Şirketi. 1889’da Alman, İtalyan, Avusturya, Bulgar, Rumen, İsviçre, Rus Şirketleri ile 1891 de Union de Paris Şirketi İstanbul’da sigorta acentelikleri açarak çalışmaya başlamışlardır. Bunlardan yalnız Avusturya Şirketi yangın yanında hayat bran-‘şında da faaliyet göstermiş, diğerleri ise sadece yangın sigortası yapmışlardır.

1893 yılında da Osmanlı Bankasına, Tütün Rejisi ve Düyunu Umumiye İdaresine mensup bir sermayedar grupu tarafından Osmanlı Umum Sigorta Kumpanyası kurulmuştur.

Bu şirket yerli sigorta şirketlerine doğru ilk adım sayılabilir. Birinci Dünya Harbinin sonuçları bu şirketin de faaliyetini zor duruma sokmuş ve 1917 yılından itibaren İtibarı Millî Bankası bu şirketi devralmıştır. Şirket 1920 yılından, itibaren şimdiki adı olan İstanbul Umum Sigorta Şirketi adı altında faaliyetine devam etmektedir.

Türkiye’de ilk millî sigorta şirketi 1916 yılında Phoenix de Vienne Şirketinin de iştiraki ile kurulan Türkiye Millî Sigorta Şirketidir. Fakat Phoenix de Vienne Şirketinin iflâsı bu şirkete de sirayet etmiş ve şirketi aciz haline düşürmüştür.

Kapitülasyonların kaldırılması ve Cumhuriyetin ilânından sonra süratle inkişaf göstermiye başlayan millî sigorta şirketlerimizin adedi 1971 sonu itibariyle ikisi reasürans sahasında olmak üzere 23 e ulaşmıştır.

1918 yılından itibaren kurulan millî sigorta şirketlerimiz kuruluş tarihleri itibarile şöyledir :

1918 «İmtaş» İttihadı Millî Türk Anonim Sigorta Şirketi

1922 Şark Sigorta T.A.Ş.

1925 Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi

«Türkiye Emlâk Kredi Bankasının teşebbüsü

ile kurulmuştur. İller Bankası da Şirkete ortaktır». t

1926 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

«T. İş Bankasının teşebbüsü ile kurulmuştur». 1928 Millî Reasürans T.A.Ş.

«T. İş Bankasının teşebbüsü ile kurulmuştur». 1936 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi

«Etibank, T. iş Bankası ve T. Ticaret Bankası tarafından kurulmuştur». -1942 Doğan Sigorta A.Ş.

«Yapı ve Kredi Bankasının iştirakidir».

1944 Halk Sigorta T.A.Ş.

«Özel Sermaye ile kurulmuştur».

1945 Destek Reasürans T.A.Ş.

«İş Bankasının teşebbüsü ile kurulmuştur». 1948 Türkiye Genel Sigorta A.Ş.

«Özel Sermaye ile kurulmuştur».

1950 İnan Türk Anonim Sigorta Şirketi

«Tekel Yardım Cemiyeti ve tasfiyeye tabi tutulmuş Tutum Bankasının teşebbüs ve iştirakleri ile kurulmuştur».

1954 Şeker Sigorta A.Ş.

«Türkiye Şeker Fabrikaları ve Türkiye Zirai Donatım Kurumunun teşebbüsü ile Özel sermaye tarafından kurulmuştur».

1957 Güneş Sigorta A.Ş.

«Türkiye Vakıflar Bankası ve Toprak Mahsulleri Ofisi ve İstanbul Bankasının teşebbüsü ile kurulmuştur».

1959 Birlik Sigorta Kooperatifi

«Türkiye Halk Bankasının teşebbüsü ile kurulmuştur».

1959 Ray Sigorta A.Ş.

«T.C. Devlet Demiryolları, T. Hava Yolları ve P.T.T. nin teşebbüsü ve özel sermayenin iştiraki ile kurulmuştur».

1960 Aksigorta A.Ş.

«Akbank’ın teşebbüs ve sermayesi ile kurulmuştur».

1960 Başak Sigorta A.Ş.

«T.C. Ziraat Bankası. İzmir Pamuk. Giresun Fındık, Çukurova Pamuk, Marmara Zeytin, Bursa Koza Satış Kooperatifleri Birlikleri ile Et ve Balık Kurumu. Emniyet Sandığı ve Union Société de Réassurance Zürich’in sermaye ve iştirakleri suretiyle kurulmuştur». 1964 Atlantik Sigorta A.Ş.

«%51 Türk ve %49 Amerikan Sermayesi ile kurulmuştur. Şirkette Doğan Sigortanın da iştiraki mevcuttur».

1964 Tam Sigorta A.Ş.

«Özel Sermaye ile kurulmuştur».

1966 Emek Eigorta A.Ş.

«Özel Sermaye ile kurulmuştur».

1966 Tam Hayat Sigorta A.Ş.

«Akbank, Osmanlı Bankası ve Özel Sermayenin iştirakleri ile kurulmuştur».

1968 Oyak Sigorta A.Ş.

«Ordu Yardımlaşma Kurumunun teşebbüsü ve sermaye iştiraki ile kurulmuştur».

Yorum yazın