Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ – TÜPRAŞ

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAÖ) bağlı, tüzel kişiliğe sahip anonim ortaklık.

İzmit (İPRAŞ), Aliağa ve Batman rafinerileri ile kuruluş halindeki Orta Anadolu
Rafinerileri nin (OAR) bir çatı altında toplanmasıyla 1983 te kuruldu. 1984’te iktisadi devlet teşekküllerini düzenleyen 233 sayılı kanun hükmünde kararnameyle TPAO’ nun bağlı ortaklığı durumuna getirildi. Kuruluşu sırasında İzmit (13 milyon ton), Aliağa (5 milyon ton) ve Batman (1,1 milyon ton) rafinerilerinin yılda toplam 19,1 milyon tonluk kapasitesiyle Türkiye’nin toplam kurulu rafinaj kapasitesinin yüzde 81 ‘ini temsil ediyordu. 1986’da yılda 5 milyon ton kapasiteli OAR devreye girdi; 1987’de Aliağa Rafinerisi’nin kapasitesi yılda 10 milyon tona çıkarıldı. Böylece TUP-RAŞ’ın kapasitesi yılda 29,1 milyon tonla yüzde 87’ye yükseldi. Bu kapasiteyle TÜP-RAŞ Avrupa ve Ortadoğu’nun sayılı rafinaj şirketleri arasına girdi.

TÜPRAŞ 1987’de 2.4 milyar ABD Doları değerinde 18,5 milyon ton ham petrol ithal etmiş, bunun 86 milyon ABD Doları değerindeki 0,6 milyon tonunu yeniden ihraç etmişti. Aynı yıl 182 milyon ABD Doları değerinde 1,2 milyon ton petrol ürünü ithal ederken. 311 milyon ABD Doları değerinde. toplam 1.9 milyon ton nafta, benzin, jet yakıtı, yağ yakıt, asfalt, makine yağı gibi üretim fazlası petrol ürünü ihraç etmişti. 1987’de TÜPRAŞ rafinerilerinde toplam 19.5 milyon ton ham petrol işlenmişti.

Üretim sırasındaki kayıplar düşüldükten sonra net verim yüzdesi İzmit Rafinerisi’n-de yüzde 94,4, Aliağa Rafinerisi’nde yüzde

91,1, OAR’da yüzde 90,4, Batman Rafinerisi’nde ise yüzde 86,7’dir. TÜPRAŞ’ın yönetim merkezi Eylül 1984’te Ankara’dan Kocaeli’ye taşınmıştır.

Yorum yazın