Türkiye Öğretmenler Bankası

Türkiye Öğretmenler Bankası (TÖBANK), 1958’de özel mevduat bankası olarak kurulan. 1987’de kamu ağırlıklı bir anonim şirkete dönüştürülen banka. Merkezi İstanbul’dadır.

TÖBANK’ın amacı, hisse senedi sahibi olan öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlı-ğı’nda görevli memurlara, konut inşaatı için gayrimenkul ipoteği karşılığında en çok 20 yıl vadeli krediler açmaktı. Merkezi Ankara’daydı. Hisse senetleri 21 bin paydaşa satılan banka Ders Aletleri ve Malzemeleri Endüstrisi ile Öğretmenler Bankası İnşaat ve Ticaret Şirketi gibi şirketler kurdu, ayrıca farklı alanlardaki birçok şirkete iştirak etti.

1970’lerde hızla genişleyen TÖBANK 1980 sonrasındaki istikrar politikalarına uyum gösteremedi. Yönetim aksaklıkları ve usulsüzlük iddialarının da eklenmesiyle ciddi bir bunalıma girdi. Bunun üzerine 1987 başında T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Kredi Bankası’ mn (bugün Türkiye Emlak Bankası) katılımıyla sermayesinin çoğunluğu kamu kesimine aktarıldı. TÖBANK’ın 15 iştiraki de böylece kamu iştirakleri arasına katıldı. TÖBANK’ın “kurtarılması” biçiminde yorumlanan bu işlemin kamu bankalarına ilk maliyeti 50 milyar lirayı buluyordu. TÖBANK’m bütün Türkiye’deki şube sayısı 1982’de 121 iken 1989’da 96’ya inmişti. 1989 sonunda TÖBANK mevduat büyüklüğü bakımından kamu sermayeli ticaret bankaları arasında son sırada, kamu ve özel 32 ulusal ticaret bankası arasında ise 16. sıradaydı.

Etiketler:

Yorum yazın