Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye Kalkınma Bankası Nedir , Türkiye Kalkınma Bankası Hakkında Bilgiler
Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası’nın(*) etkinlik alanının genişletilerek adının değiştirilmesiyle Ağustos 1988’de kurulan, anonim şirket yapısındaki kalkınma ve yatırım bankası. Ocak 1989’da Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası’nı da bünyesine almış, kuruluş ve işleyişi Ocak 1990’da bir kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmiştir. Tüzel kişiliği vardır; ilgili olduğu bakanlık Başbakanlıktır. Merkezi Ankara’dadır.

Bankanın sermayesi 1988’de 50 milyar TL’den 150 milyar TL’ye çıkarılmış. Turizm Bankası’nın katılımıyla 1989’da 500 milyar TL olmuş, 1990’da da 1 trilyon TL’ye yükseltilmiştir. Bu sermayenin yüzde 49’u hâzineye, yüzde 20’si Türk uyruklu ve öncelikle yurtdışında çalışan gerçek kişilere, yüzde 31’i de anonim şirket statüsündeki girişimlere, sosyal güvenlik kuramlarına, yerli ve yabancı finans kuramlarına ve kamu tüzel kişilerine aittir.

Son düzenlemeye göre bankanın başlıca amacı anonim şirket statüsündeki girişimlere finansman ve işletme desteği sağlamaktır. Kalkınma ve yatırım bankacılığı görevlerinde imalat sanayisi ve turizm öncelik taşır. TKB’nin 1988’de kullandırdığı toplam 362 milyar TL kredinin yüzde 92’si imalat sanayisine ayrılmışken 1989’da 1 trilyon 320 milyar TL’lik kredinin yüzde 58’i turizm yatırımcılarına yöneltilmiştir. TKB 1989 sonu verileriyle, yurtiçi ve yurtdışı tahvil ve bono satışından 968 milyar TL ve 300 milyan TC Merkez Bankası’ndan, 178 milya-n yurtdışı bankalardan olmak üzere kredilerden 782 milyar TL kaynak sağlamıştır.
1988 sonu verileriyle TKB’nin 60 iştiraki vardır. İştiraklerde TKB payı yüzde 50’nin altında olmak zorundadır.

Yorum yazın