Türkiye İhracat Kredi Bankası – Türk Eximbank

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, kısa adı türk eximbank, ihracatın geliştirilmesi ve ihracat ya da döviz kazandırma amacına yönelik yatınm malları üretim ve satışının desteklenmesi amacıyla özel hukuk hükümlerine bağlı bir anonim şirket olarak Mart 1987’de kurulan kamusal kalkınma bankası. Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin (KİT) finansmanı için faaliyet gösteren Devlet Yatırım Bankası’nın, etkinlik alanının değiştirilerek özel hukuk hükümlerine bağlı bir anonim şirkete dönüştürülmesinden sonra bir ihracat kredi bankası olarak yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur.
Türk Eximbank bir KİT niteliğinde olmakla birlikte KİT’lerle ilgili 233 sayılı kanun hükmünde kararnameye bağlı değildir. Eximbank için Bankalar Kanunu’nun kalkınma ve yatırım bankalarıyla ilgili olanlar dışındaki hükümleri, Devlet İhale Kanunu ve Genel Muhasebe Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu devlet bakanlığıyla ilgilendirilen Eximbank, dış ticaretin kredi, garanti ve sigorta yoluyla desteklenmesi amacıyla çeşitli programlar uygular. 1989’da bankanın ihracata ve ihracatçılara yönelik desteği 2 trilyon liraya ulaşmıştır.

Ankara’daki merkezi dışında şubesi ya da temsilciliği bulunmayan Türk Eximbank’ın sermayesi 1989 sonunda 500 milyar liradır. Bu sermaye, birer milyon lira değerinde 500 bin adet ada yazılı hisseye ayrılmıştır ve tamamı başlangıçta Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca taahhüt edilmiştir. Hazi-ne’ye ait olan A grubu hisseler bankanın sermayesinin en az yüzde 51’ini oluşturur. Sermayenin yüzde 49’unu oluşturan B grubu hisseler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kamu ve özel sektör bankala-n ve benzeri finansman kuruluşları ile sigorta şirketlerine ve başka tüzel kişilere devredilebilir.

Yorum yazın