Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.

Türkiye Gübre Sanayii AŞ (TÜGSAŞ), gübre sanayisinde kuruculuk ve işletmecilik yaparak her türlü yatırım etkinliğinde bulunmakla görevli, tüzel kişiliği olan, özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı iktisadi devlet teşekkülü. İlgili olduğu bakanlık Başbakanlıktır.

Türkiye tarımında sınai gübrenin girdi olarak kullanımı 1928’de ithalat yoluyla başladı. Yerli gübre üretimi demir-çelik sanayisinin yan ürünü olarak 1939’dan sonra gerçekleşti. Patlayıcı maddelerin temelini oluşturan nitrik asit, amonyum nitrat ve gübre sanayisi için de azot bileşiklerini üretmek amacıyla 1954’te 30 milyon lira sermayeyle bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak Azot Sanayii AŞ kuruldu. 1960’lardan başlayarak gübre üretimi özel sektörün de alana ilgi duymasıyla önemli gelişme gösterdi. Haziran 1984’te 233 sayılı kanun hükmünde kararnameyle bugünkü adını ve statüsünü alan TÜGSAŞ 1987 sonunda sektördeki toplam kapasitenin yüzde 42,8’ini temsil ediyor, fiili üretimin de yüzde 46’sını gerçekleştiriyordu. TÜGSAŞ’ın gübre fiyatlarıyla ilgili politikası 1980’lerde sübvansiyonların azaltılmasına yönelik istikrar programından etkilendi. Temmuz 1986’da gübre fiyatları, dağıtımı, ithalat ve ihracatı serbest bırakıldı. Bundan sonra yalnızca destekleme ödemeleri Para ve Kredi Kurulu’nca (PKK) açıklandı.

TÜGSAŞ’ın bağlı ortaklıkları Kütahya Gübre, Samsun Gübre, Gemlik Gübre ve İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ) şirketleridir. Ayrıca Akdeniz Gübre Sanayii AŞ (AKGÜBRE), Türk-Arap Gübre AŞ (TA-GAŞ), Gübre Fabrikaları TAŞ ve Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik AŞ’de iştirakleri vardır.

Yorum yazın