Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TEKSF), özel yasayla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu. 1953’te Ankara’da kurulan konfederasyonun 4 Ağustos 1964’te kabul edilen kuruluş yasası 14 Şubat 1985’te son kez değişikliğe uğramıştır.

TEKSF 70’e yakın Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği ile 10 mesleki federasyonun üst kuruluşudur. Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri birliklerine bütün Türkiye’de 3.500’e yakın Esnaf ve Sanatkârlar Derneği bağlıdır.

Konfederasyonun amacı ve görevleri derneklerin, dernek birliklerinin ve federasyon-lann Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen yönetmelik hükümleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, bağlı örgütler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek, birlik üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarını korumak, mesleki eğitim çalışmalan yürütmek ve gerekirse bu alanda yayım yapmaktır.

TEKSF’nin organları Genel Kurul, Başkanlar Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Birlik ve federasyonların yönetim kurulu üyelerinden ve konfederasyon organlarının üyelerinden oluşan Genel Kurul üç yılda bir toplanır. Birlik ve federasyonların başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu her yıl bir kez toplanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul ca üç yıllığına göreve seçilir. Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul temsilcileri arasından ya da dışından üç yıl için göreve seçilir.
Esnaf ve Sanatkârlar dernekleri il ve ilçelerde 50 esnafın bir araya gelip yasada öngörülen işlemleri tamamlamalarıyla kurulur. Esnaf ve Sanatkârlar dernekleri aralarındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek ve kuruluşun gelişmesini sağlamak amacıyla her il merkezinde bir Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği kurabilir. Bütün illerde aynı alanda kurulmuş derneklerin en az yüzde 60’ının katılması ve kurucu dernek sayısının da 50’den fazla olması koşuluyla da Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu kurulur. TEKSF’nin Türkiye genelinde 3 milyon dolayında üyesi vardır.

Yorum yazın