Türk Standardları Enstitüsü hakkında bilgiler

 Türk Standardları Enstitüsü hakkında bilgiler

Her türlü madde ve mamullerle, usul ve hizmet standartlarını yapmak için özel hukuk hükümlerine bağlı ve tüzel kişiliği olan kamu kurumu (ilk kuruluşu: 1954; bugünkü şeklinde düzenlenip faaliyete geçmesi: 22 kasım 1960) oldu. Yalnız enstitünün kabul ve tescil ettiği standartlar türk standardı adını alır. Görevleri: her türlü standardı hazırlar veya hazırlatır; yabancı menşeli standartları inceleyerek benimseyebilir; kabul edilen standartların ihtiyarî olarak uygulanmasını teşvik eder; uygulanmasının zorunluğuna inandığı standartlar için Bakanlar kuruluna başvurur; resmî ve özel kesim için, istek üzerine standart çalışmaları ve danışmanlık yapar; faaliyetiyle ilgili alanlarda milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapar. Standartlaştırma konusunda yayın yapar; arşiv kurar; araştırma laboratuvarları hazırlar ve deneyler yaptırır; faaliyet alanına giren konularda eğitici çalışmalar yapar. Gelirleri; bu kurumun standartlaşma çalışmalarından yararlanan İktisadî devlet teşekkülleri, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları birliğiyle bu kuruluşa bağlı odalardan ve borsalardan alınan ödenekler ve yayın gelirlerinden sağlanır. Enstitünün en üst yetki organı, üniversiteler, bilimsel ve teknik kurumlar, standartlaştırma ile ilgili bakanlıklar, İktisadî devlet teşebbüsleri, Türkiye Ticaret Odaları ve Ticaret ¿orsaları birliğiyle buna bağlı kuruluşların temsilcilerinden meydana gelen genel kuruldur. Enstitünün yönetim ve faaliyet birimlerini Teknik kurul, Yönetim kurulu, Denetleme kurulu, İhtisas kurulları, Genel sekreterlik meydana getirir.

Türk Standartlar enstitüsü, kuruluşundan 1972 yılı başına kadar 1 026 mamulün standardını tespit etti. Kurum Milletlerarası Standartlar teşkilâtına (ISO) üyedir.

Yorum yazın