Türk Dış Ticaret Bankası

Türk Dış Ticaret Bankası

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI, özellikle Türkiye’nin ihracat işlerini geliştirmek, ayrıca her nevi dış ticaret işleri ve milletlerarası bankacılık hizmetleri görmek, sanayicilere işletme kredisi vermek ve mevduat kabul etmek üzere 1964 yılında Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanılarak iş Bankası ve Bank Of America ile müştereken kurulmuştur.

Bankanın ilk sermayesi tamamen ödenmiş 10 milyon lira olup %76 sı İş Bankası ve iştiraklerine ve bakiyesi ise Bank Of America ile Banca d’America E d’ltalia’ya aittir.

Amerikan – Türk Dış Ticaret Bankası, amacına ulaşmak için Türkiye’den veya hariçten kısa, orta ve uzun vadeli kredi alabileceği gibi, tahsis edilen fonları idare edebilecek ve tahvilât ihraç edebilecektir. Banka bu maksatla ilk olarak 1965 yılında AID Cooley Funddan sağladığı 20 milyon Türk lirası krediyi sanayicilere orta vadeli işletme kredisi olarak ikraz etmiştir.

Bankanın 1969 yılı sonu itibariyle öz kaynakları yekûnu (sermaye, ihtiyat, karşılıklar) 14,5 milyon, taahhütleri 93,3 milyon ve genel mevduatı ise 198,7 milyon lira idi.

Aynı yıl sonunda 428,1 milyon lira olan aktifinden, 131,5 milyon lirası likit kıymetle’

194,4 milyon lirası ticarî kredilere ve 3,4 milyon lirası sabit kıymetlere tahsis olunmuştu, Banka 1969 yılı bilançosunu 9,5 milyon lira net kârla kapatmıştı.

Merkezi İstanbul’da bulunan bankanın 1969 sonunda İzmir, Ankara, Harbiye ve Beyoğlu’nda olmak üzere 4 şubesi ve 200 kişilik personel kadrosu mevcuttu.

Adı 1971 de Türk Dış Ticaret Bankası olarak değiştirilmiştir.

Yorum yazın