Turizm Bankası Nedir

TURİZM BANKASI, ,1955 yılında faaliyete geçmiş olan Türkiye Turizm Bankasının yerine aktif ve pasifini devralmak suretiyle 1960 yılında 7470 sayılı kanun ile adı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasına çevrilerek kurulmuştur. Halk, Turizm Bankası demektedir. Merkezi İstanbul’dadır.
Bankanın amacı, turistik tesisler kurmak, işletmek ve bu tesislerin kurulmasını teşvik etmek, turizm endüstrisine kredi açmak. Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde her türlü banka muameleleri ile iştigal etmek mevduat kabul eylemek, bu iş ve hizmetler için iştirakler kurmak veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaktır.

Turizm Bankası, özel hukuk hükümlerine tâbi olarak kurulmuş. 440 sayılı kanun ile İktisadî devlet teşekkülü haline gelmiştir.

Sermayesinin, yüzde kırkı hâzineye, yüzde kırkı bankalarla resmî ve özel teşekküllere yüzde yirmisi diğer gerçek ve tüzel kişilere tahsis olunmuştur.

Turizm Bankasının, otel, lokanta ve plaj olarak Kilyos, Yeniköy, Küçüksu işletmeleri mevcuttur.

Ayrıca, Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş. ve Turizm Seyahat Anonim Şirketlerindeki iştirak hissesi de yüzde ellinin üstündedir.

Banka mevduat kabul etmemektedir. Şubesi yoktur.

Etiketler: ,

Yorum yazın