Tüketici Kredisi Nedir

Tüketici Kredisi Nedir

TÜKETİM KREDİSİ, bugün tatmin etmek isteyecekleri ihtiyaçların bedelini yarınki kazançlarıyle ödemek fırsatını fertlere sağlayan bir kredi türüdür.

Otomobil, mobilya, buz dolabı, radyo, televizyon almak, elbise yaptırmak yahut tatilde seyahat etmek üzere alman borç, tüketim kredisine örnek gösterilebilir.

Yirminci Yüzyılda, tüketim kredisinin en fazla kullanıldığı ticaret konusu, otomobil alimidir. Bu tür kredilerin otomobil satışlarını canlı seviyede tutmayı kolaylaştırması, diğer malların pazarlanmasında da uygulanmasına yol açmıştır.

Tüketim kredisinin İktisadî karakteri, diğer borçlanma türlerinden farklıdır. Tacir veya sanayici. hasılât ve kazancını yükseltmeğe faydalı olabileceğini hesaplayarak kredi alır. Tüketim kredisi ise, gelir veya hasılâtın geliştirilmesini hedef tutmaz, sadece fertlerin bugün tatmin etmek isteyecekleri ihtiyaçlara ve arzulara uygulanır.

Tüketim kredisi, insanları zoraki perhizkârlıktan kurtaran ve satınalma gücü yetersizliğinin etkisini erteleyerek ailenin geçim sorunlarını ileriki tarihlere atan bir kolaylıktır.

Tüketim kredisi, üç şekilde olabilir :

Borçlu, aldığı parayı tesbit edilecek bir tarihte toptan Ödeyebilir. Meselâ bir mağaza veya dükkân sahibi müşterilerine hesap açar ve ay başında parasını alır. Bir hekim, dişçi veya terzi, devamlı müşterilerine üç ayda veya altı ayda bir fatura yollar.

İkinci şekle göre, borcun ödenmesi taksit\ere bağlanır. Müşteriler, satıcının hazırlamış olduğu ödeme planı gereğince taksitlerini yatırırlar.

Üçüncü şekle göre ise. kredi banka\ar tarafından açılır. Banka, kredi açarken, müşterinin gelirini ve diğer varlıklarını dikkate alır. Yahut, diğer satıcıların da yaptıkları gibi, bir kefil gösterilmesini ister. Diğer kredi türlerinden farklı olarak, açacağı kredinin kullanılış maksadı bankayı ilgilendirmez.

Tüketim kredisi, en eski borçlanma tarzıdır. İsa’dan otuz beş .yıl önce, Mezopotamya’da tüketim kredisi hayli gelişmiş bulunuyordu.

Tüketim kredisinin İktisadî önemi, talebi tahrik etmesindendir. Marjinal tüketim eğiliminin artmasında, tüketim kredisi kolaylıklarının azımsanmıyacak rolü vardır.

Tüketim kredisinin faizi, genellikle diğer kredi tiplerine uygulanan orandan yüksektir.

Almancası : Konsumkredit.

Fransızcası : crédit à la consommation.

İngilizcesi : consumer’s crédit.

{Bk; kredi, kredi türleri).

Yorum yazın