Truman Doktrini nedir

Truman Doktrini nedir – Truman Doktrini önemi ve amaçları
Truman Doktrini, 1947 de açıklanmıştır.

ikinci Cihan Savaşı sonunda Amerikanın dünyaya yardımları UNRRA ile başlamış ve az gelişmiş ülkelere Truman Doktrini ile devam etmiştir.

Truman Doktrininin hedefi. Komünizm tehdidine maruz bulunan ülkelerin mukavemet gücünü desteklemekti. Truman Doktrini gereğince Türkiye’ye ve Yunanistan’a malzeme tahsisleri yapılmıştır. Silâh ve teçhizat verilmiştir.

Amerikan Kongresinin Truman Doktrini için ilk kabul ettiği tahsisat 400 milyon dolardı. Ancak gönderilen malzeme fiyatları rayiçlerin çok altında hesaplandığı için, yardımın gerçek değeri Kongre tahsisatının kat kat üstündedir.

Fransızcası : Doctrine Truman.

İngilizcesi : Truman Doctrine.

Yorum yazın