Toplam ürün eğrisi

TOPLAM ÜRÜN EĞRİSİ, belirli bir zaman içinde, bütün üretim faktörlerinin kullanılması ile elde edilen toplam hasılayı gösterir. Meseleyi basitleştirmek İçin bir üretim faktörü değişir, diğerleri sabit tutulabilir. Bu durumda üretim fonksiyonu :

Ü — f(x) olacaktır.

Ü. üretim miktarını x değişir üretim faktörünü göstermektedir.

Toplam ürün, değişir faktörün marjinal verimi pozitif olduğu sürece artar; marjinal verim sıfır olduğu zaman maksimuma varır ve marjinal verim eksi olduğunda, mutlak rakam olarak azalmaya başlar. Bunun sebebi azalan verim kanunudur. Ortalama ürün, toplam ürünün, kullanılan değişir faktör miktarına bölünmesi ile elde edilir. Toplam üretim miktarı q. değişir faktör mik-<7 tarı x ise. ortalama ürün - olacaktır. x Marjinal ürün, değişir faktörün bir biriminin toplam ürün miktarında yaptığı değişmedir. Yani Aq - dır. Ax Toplam, ortalama ve marjinal ürün eğrileri bir grafikte gösterilebilir: Yatay eksende değişir faktör birimleri, dikey eksende ürün miktarı gösterilmiştir. Grafiğin incelenmesiyle üretimin üç kısımda geliştiğini tespit etmek mümkündür. Birinci kısım marjinal ürün eğrisinin maksimuma ulaştığı noktaya kadar uzanır. Bu noktadan sonra eğri azalış eğilimi gösterir. Ortalama ürün eğrisi maksimum olduğu noktada marjinal ürün eğrisi ile kesişir ve buradan itibaren ortalama ürün azalışı başlar. İkinci kısım, marjinal ürün eğrisinin maksimum noktasından marjinal ürün eğrisinin sıfır olduğu noktaya kadar uzanır. Bu noktada, toplam ürün eğrisi maksimuma varmıştır. üçüncü kısım, marjinal ürün eğrisinin sıfır olduğu noktadan başlar. Bu noktadan itibaren ise toplam ürün mutlak olarak azalma eğilimine girer. Görüldüğü gibi, toplam ürün artarken marjinal ürünün de daima artması beklenemez. Bu durumda istihsal yönünden : — Birinci kısım, artan verim safhasını; — İkinci kısım, azalan verim artış safhasını; — Üçüncü kısım, eksi verim safhasını niteler. Marjinal ürünün sıfır olduğu noktada sıfır verime ve toplam ürünün en yüksek seviyesine varılır. Ancak bundan sonra, değişir faktör miktarları arttırılırsa eksi verim safhasına geçilmiş olur. Almancası : Gesamtproduktkurve. Fransızcası : courbe du produit total. İngilizcesi : total product curve.

Yorum yazın