Ticaret nedir anlamı

kazanç sâikile yürütülen alım – satım faaliyetidir. iç ticaret ve dış ticaret olarak ikiye ayrılır. Paralı ekonomi çağından önce, mübadeleler trampa üsulü ile yapılırdı. Para tedavülü genelleştikten sonra da, trampa üsulü ile mübadeleler devam etmiştir. Ticarette uzmanlaşma, yatay ve dikey olmak üzere iki türdür. Alım ve satımların belirli mal çeşitleri üzerinde toplanması, yatay uzmanlaşma (spécialisation horizontale)dır. Alım ve satım şekillerinde ve koşullarında (toptancılık, perakendecilik, komisyonculuk ilh..) gibi belirli kademelere ve üsullere bağlanma, dikine uzmanlaşma (spécialisation verticale) dir. ikinci Dünya Savaşındanberi, dikine uzmanlaşmayı sınırlama ve aracıları kaldırma eğilimi kuvvet kazanmıştır. Büyük mağazalar ve supermarket’ler de. yatay ihtisaslaşmadan ayrılma eğiliminin örneğidirler.
Almancası : Handel.
Fransızcası : commerce.
İngilizcesi : trade. commerce.
(Bk; temerküz, büyük mağazalar, süpermarket, yatay temerküz, dikine temerküz, trampa).

Yorum yazın