Ticaret haddi – Ticaret hadleri

bir ülkenin ihracat fiyatları ile ithalât fiyatları arasındaki oranı belirten göstergedir.
Örnek olarak, Yunanistanın dış ticaret istatistiklerini alalım.
Bu ülkenin 1963 yılını başlangıç olarak alan ihracat ve ithalât fiyat endeksleri şöyledir:
ihracat Fiyatları ithalât Fiyatları indeksi indeksi
1963 100 100
1965 97 105
1967 97 105
1969 96 106
1963 başlangıç olarak alındığından, bu yıla ait ihracat ve ithalât fiyat indekslerinin oranı 1001100— 1.00 dîr. Bu oranı da indeks olarak 100 rakamile ifade edelim.
1965 de, ihracat fiyat indeksi 97 ye inmiş ve ithalât fiyat indeksi 105 e çıkmıştır. Ticaret hadlerinin bu yıla ait göstergesi, 97 yi 105 e bölmek ve 100 le çarpmak suretile bulunur.
1969 da ithalât fiyatlarının indeksi 106 ve ihracat fiyatlarının indeksi 96 dır. Ticaret hadlerinin bu yıla ait göstergesi, 90.5 dır.
Yunanistanın 1963- 1968 yıllarına ait ticaret hadleri indeksleri aşağıdadır :
Ticaret Hadleri
1963 100
1965 93
1967 93
1969 90.5
Ticaret hadlerini belirten indeks rakamlarının gittikçe küçülmesine, «aleyhe seyir» denir. Ticaret hadleri aleyhe seyrettiğinde, mübadele birimi başına dış ticaret hasılâsı azalır.
Ticaret hadlerinin gittikçe yükseliş yönünde gelişmesine, «lehe seyir» denir. Ticaret hadleri ihracat fiyatları lehine bir seyir gösterdiğinde, mübadele birimi başına dış ticaret hasılâsı artar.
Almancası : Terms of Trade, Austauschverhältnis.
Fransızcası : termes de l’échange.
İngilizcesi : terms of trade.
(Bk; John Stuart Mili ‘in Dış Ticaret Teorisi, indeks).

Yorum yazın