Thomas MUN

Merkantilizm çağında yaşamış iktisatçılardandır. ingilizdir. Doğu Hindistan Kum- • panyasının idareciliğini yapmıştır.
1571 de doğmuş ve 1641 de ölmüştür.
Doğu Hindistan Kumpanyasının İngiltere dışına ticaret fonu olarak altın ve gümüş çıkarmasını tenkit eden Merkantilistleri cevaplandırmıştır. Merkantilistlerle yaptığı tartışmalarda, ihracatın ve dış ticaret gelirinin artmasına faydalı olduğu sürece, memleketten altın çıkmasının sakıncalı sayılmıyacağını ileri sürmüştür.
İngilterenin dış ticaret sayesinde nasıl zenginleştiğini tahlil etmiştir. Bu eserinde ticaret bilânçosu ve ticari kapitalizm kavramları üzerinde durmuştur.
(Bk; Merkantilizm).

Yorum yazın