Ters yatırım nedir

John Maynard Keynes tarafından kullanılmış bir terimdir.
Keynes. yatırımlara daha önce kullanılmış sermayelerin satış sonu devredilerek nakde çevrilmesini bu terimle ifade etmiştir.
Ters yatırım yerine, negatif yatırım da denilebilir.
Üretim tesislerindeki yıpranmaların yenilenerek karşılanmaması da, negatif yatırım mahiyetindedir.
ikinci Dünya Savaşında, ingilterenin dış alacaklarını devretmek zorunluğunda kalmış olması, bir ters yatırım örneğidir.
Almancası : Zurückziehung von Anlagekapital.
Reduzierung der Gesamtheit der Investitionsgüter.
Fransızcası : désinvestissement.
İngilizcesi : disinvestment.

Yorum yazın