Teknik yardım nedir

sanayilerini geliştirme yolundaki ülkeleri malî, ticarî ve teknik yönlerden desteklemek üzere alınan tedbirleri ve uygulanan projeleri kapsayan terimdir.
Teknik yardım programları, ikinci Dünya Savaşından sonra Amerika, Rusya ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülmüştür.
1949 da, Amerika’da özel kişiler bir Teknik Yardım Bürosu kurmuşlardır. Daha sonra. Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi ve İktisadi ve «Special» işler Dairesi faaliyete geçmiştir. 1959 da, bu iki kuruluş ile aynı konularla ilgili diğer çalışmaları birleştirerek koordine etmek üzere Birleşmiş Milletlere bağlı bir Teknik Yardım Operasyonları Bürosu ihdas edilmiştir.
Almancası : technische Hilfe.
Fransızcası : assistance technique.
İngilizcesi : technical assistance.
(Bk; Amerikan Yardımı).

Yorum yazın