Tefecilik Nedir Nasıl Yapılır

Tefecilik Nedir Nasıl Yapılır

tefecilik, yasal sınırın üzerinde aşırı faiz alarak borç para verme işi.

Kuran’da riba olarak nitelendirilen katlamalı faiz işleminin haram sayılması nedeniyle, eski İslam toplumlarında yasal olarak faizle borç vermeye yalnızca riba kapsamına girmeyecek dar sınırlar içinde izin veriliyordu. Bu çerçevede getirilen çözümlerin ticari ilişkilerde yetersiz kalması, zamanla murabaha)*) olarak bilinen bir tefecilik türünün doğmasına yol açtı. 19. yüzyıl sonlarında İslam bilginlerinin faizi yeni bir yorumla ele alması, murabahanın bir ölçüde gerilemesini sağladı. Ama küçük köylü ekonomisindeki nakit sıkıntısının bir sonucu olarak birçok İslam toplumunda tefecilik sürdü.

Osmanlı Devleti’nde de çeşitli düzenlemelere karşın önlenemeyen tefecilik, Cumhuriyet’in ilanından sonra Haziran 1933’te çıkarılan Ödünç Para Verme Kanunu’yla açık bir tanıma kavuşturuldu. Bu yasaya göre izin almadan faiz karşılığı ödünç para verilmesi, yasanın öngördüğü biçim koşullarına uyulmaksızın ödünç para verme işlerinin yapılması ve yasal faiz sınırlarına uyulmaması ve bu sınırların muvazaayla gizlenmesi cezayı gerektiren bir tefecilik eylemi sayıldı. Yasayı değiştiren 30 Eylül 1983 tarihli ve 90 sayılı kanun hükmünde kararnamede ise Maliye Bakanlığı’ndan izin belgesi alınmaksızın ya da izin belgesinin iptal edilmiş olmasına karşın ödünç verme işleriyle uğraşılması ve Maliye Bakanlığınca ödünç verme işlerinde uygulanmak üzere saptanacak faiz oranlarına uyulmaması tefecilik olarak tanımlandı. Ayrıca kararnamenin hükümlerinin ihlal edilmesiyle ilgili çeşitli para cezalan belirlendi.

Yorum yazın