Tavan sistemi

kuruluşundan 1939 yılına kadar Fransa Bankasının uyguladığı altın karşılıklı emisyon rejimidir. Fransa Bankası, diğer emisyon kurumlan gibi tedavüldeki banknotlara belirli bir oranda altın ankesi bulundurmakla yükümlü tutulmamıştır. Fransa Bankası ile hükümet, emisyonun azamî sınırını aralarında anlaşarak tayin
etmişlerdir.
Almancası : Stopp-Ausgabe.
Fransızcası : système de plafond.
İngilizcesi : ceiling system.
(Bk; Banque de France, altın karşılıklı emisyon rejimleri).

Yorum yazın