Tasarruf nedir nasıl yapılır

gelirin tüketilmeyen bölümüdür.
Tasarrufun tahsis yerleri, aşağıda gösterilmiştir :
i) Yatırım, yani üretim mallarına yapılan harcamalar ;
ii) Plasman, yani tasarruf sahibinin patrlmu- van aktifine eklenen alacaklar, banka mevduatı ve tahvil gibi.. Plasmana bağlanmış tasarruf, bunu tüketim veya üretim ihtiyaçlarına kullanacak üçüncü kişilere transfer niteliğindedir.
iii) iddihar, yani paranın işletilmeden tutulmasıdır.
Yatırım harcamalarına tahsis edilen gelir bölümü. yaratıcı yahut verimli tasarruftur (épargne créatrice). Plasmanlara bağlanan ve iddihar edilen para ise, kısır tasarruftur (épargne stérile).
Ancak bir ekonomi süjesinin kişisel tercihi bakımından kısır tasarruf niteliğindeki bir plasman, bu plasmanı yatırıma kullanan bir diğer ekonomi süjesi tarafından verimli hale getirilebilir.
Tasarruf, iradî ve cebrî olabilir.
Almancası : Sparen.
Fransızcası : épargne.
İngilizcesi : savings.
(Bk; cebrî tasarruf, iradî tasarruf, tasarruf eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi, çarpan, tasarruf fonksiyonu).

Yorum yazın