Tasarruf Nedir

Tasarruf Nedir

tasarruf, cari gelirin gelecekte kullanılmak için ayrılan bölümü ya da belirli bir dönemde bu yolla biriktirilmiş kaynaklar. Tasarruf, banka mevduatlarında artış, tahvil satın alımı ya da nakit artışı biçiminde olabilir. Bireylerin tasarruf eğilimini bugün tüketmekle gelecekte tüketmek arasındaki tercihleri, gelecekteki gelirlerine ilişkin beklentileri ve bir ölçüde de faiz oranı etkiler.

Toplam ulusal tasarruf, ulusal gelirden tüketim ve vergiler çıkarılarak bulunur. Safi milli hasıladan tüketim mal ve hizmetleri ile devlet harcamaları için alınan malların çıkarılmasıyla da toplam ulusal tasarruf elde edilebilir. Ulusal gelir hesaplarında tasarruf her zaman yatırıma eşittir. Tasarrufun bir başka ölçüsü de belirli bir zaman diliminde toplam net değerdeki artıştır.

Yatırımla ilişkisi nedeniyle tasarruf bir ülkenin ekonomik gelişmesinde önem taşır. Eğer üretken servette bir artış olması isteniyorsa, bazı bireylerin gelirlerinin tümünü tüketmemesi gerekmektedir. Ama ilerleme yalnızca tasarrufa bağlı değildir; aynı zamanda, yatırım yapmak isteyecek ve böylece üretken kapasiteyi artıracak bireyler de olmalıdır.

Yorum yazın