Tasarruf fonksiyonu nedir

gelir ile tasarruf arasındaki ilişkidir.
Tasarruf fonksiyonu. ^ bireysel veya kollektif olabilir.
Bireysel tasarruf fonksiyonu, gelir gruplarına göre değişir ve doğrusal değildir.
Kollektif tasarruf fonksiyonu, teoride bir doğrusal fonksiyon olarak tahlillere esas tutulmaktadır.
Kollektif tasarruf fonksiyonu, söyle yazılmaktadır :
S=s.Y+S0
Bu formülde ve 139 sayılı şekilde :
S, tasarruftur.
Y. millî gelirdir.
s, tasarruf eğilimidir. Marjinal ve ortalama tasarruf eğilimleri özdeş olarak kabul edilmekte:
dir.
S0 negatif tasarruftur. Yani gelirin sıfır olduğu durumlarda yapılan harcamadır.
Almancası : Sparfunktion. ‘
Fransızcası : fonction d’épargne.
İngilizcesi ; savings function.
(Bk; tasarruf, tasarruf eğilimi, marjinal tasarruf eğilimi).

Yorum yazın